Op 7 augustus ontploften zware bommen vlakbij de Amerikaanse ambassades in het Keniaanse Nairobi en het Tanzaniaanse Dar es Salaam. Daarbij vielen honderden doden en gewonden. Op 19 augustus reageerde Washington: Amerikaanse kruisraketten vernielden een farmaceutisch bedrijf in de Sudanese hoofdstad Khartoem en doodden in Afghanistan enkele tientallen mensen in (de buurt van) een trainingskamp voor terroristen.
...

Op 7 augustus ontploften zware bommen vlakbij de Amerikaanse ambassades in het Keniaanse Nairobi en het Tanzaniaanse Dar es Salaam. Daarbij vielen honderden doden en gewonden. Op 19 augustus reageerde Washington: Amerikaanse kruisraketten vernielden een farmaceutisch bedrijf in de Sudanese hoofdstad Khartoem en doodden in Afghanistan enkele tientallen mensen in (de buurt van) een trainingskamp voor terroristen. Vervolgens moesten de Verenigde Staten veel kritiek slikken. Vooral omdat inmiddels meer en meer blijkt dat het farmaceutisch bedrijf in Khartoem helemaal geen producten zou hebben gemaakt die tot zenuwgas kunnen worden verwerkt - wat Washington had aangevoerd om de aanval te motiveren. Maar ook omdat in Afghanistan hét doelwit van de Amerikaanse aanslag ontsnapte: Osama bin Laden, de "bankier van moslimterroristen" over de hele wereld en vijand nummer één van Westen en democratie. Wat weet de wereld van Osama bin Laden? Niet bijster veel. Geboren in Yemen. Als kind verhuisd naar Saudi-Arabië. Gestudeerd voor ingenieur in Groot-Brittannië, of economie en management in Saudi-Arabië. Diepgelovig. Tussen 42 en 46 jaar oud. Elf à achttien miljard frank rijk. Drie of vier vrouwen.HET BREIN ACHTER ELKE AANSLAGHoe dan ook, vanuit Afghanistan zou Osama bin Laden bevelen en geld uitdelen aan moslimcommando's over de hele wereld. Zou - want de twijfels zijn taai. Meer dan anderhalf jaar voor Bin Laden via de westerse media bekend raakte, werd hij in Afghanistan geïnterviewd door de Britse krant The Independent. Het viel de journalist toen vooral op hoe slecht de man op de hoogte was. Hij had duidelijk in maanden geen krant gezien, geen nieuws van de buitenwereld gehoord. Volgens het Amerikaanse weekblad Newsweek zou dat nu totaal veranderd zijn. Het blad schrijft dat Osama bin Laden via satellietverbindingen de hele wereld kan bereiken en dat hij wordt bewaakt door een honderdtal gemaskerde en tot de tanden gewapende soldaten. De rest van de biografie van Osama bin Laden klinkt alvast gevaarlijk genoeg. Hij vocht mee met de Afghaanse verzetsstrijders tegen het communistische bewind over dat land en bevond zich toen aan de kant van de Verenigde Staten. Die leverden immers de wapens tegen aartsvijand Moskou. Ten tijde van de Golfoorlog was hij terug in Saudi-Arabië en keerde hij zich tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in zijn land. Later veroordeelde hij de houding van het Saudische koningshuis dat hem uit het land zette. Hij week uit naar Sudan en trok later met de Taliban naar Afghanistan. Volgens Newsweek is Bin Laden het brein achter elke grote aanslag van de jongste jaren en heeft hij geprobeerd de regeringen van Egypte, Algerije en Yemen te verdrijven. Daarmee heeft het kwaad dus een naam en een gezicht gekregen. Blijkbaar heeft het Westen dat nodig. In de jaren tachtig werden de Iraanse leider Ayatollah Khomeiny en zijn Libische collega Muammar el-Khadafi in die rol geduwd. In de jaren negentig verpersoonlijkte de Iraakse leider Saddam Hoessein het kwaad. Allemaal moslimleiders die hun godsdienst gebruiken voor politieke doeleinden. De jongste weken maakten duidelijk dat genoeg mensen bereid zijn om in naam van de een of andere ideologie dood en vernieling te zaaien. Het Noord-Ierse Omagh, Dar es Salaam, Nairobi en, vorige week nog, Kaapstad leverden daar het trieste bewijs van. DE WERELD WORDT ONVEILIGERDe hele Arabische wereld onthaalde de Amerikaanse vergeldingsactie op woede. Zelfs Teheran deed mee in het protest, terwijl Iran een van de aartsvijanden is van de Afghaanse Taliban, die Bin Laden beschermen. Zo vijandig staat Teheran tegenover de Afghaanse geloofsbroeders dat er zelfs een bondgenootschap met de ongelovigen in Moskou af kon. Goed voor Moskou, want vanuit Afghanistan wordt de hele zuidflank van de vroegere Sovjet-Unie bedreigd. Geraakt de moslimgroep in Centraal-Azië in de greep van de anti-westerse Taliban, dan is de ellende niet meer te overzien. Curieus is voorts dat de VS diezelfde Taliban bijzonder vriendelijk bejegenen, ondanks de protesten van de Verenigde Naties die erop wijzen dat de Taliban op alle terreinen de rechten van de mens en zeker die van vrouwen schenden. Maar voor Washington woog blijkbaar zwaarder door dat de Taliban beloofden Bin Laden voortaan de mond te snoeren. Dat ze dat kunnen, staat vast. Daarom wordt hun schrikbewind door moslimintellectuelen zo gevreesd. De Taliban geloven dat een écht islamitisch land geen mensenrechten en vrijheid nodig heeft. De internationale wetgeving daarover lappen ze aan hun laars. Maar diezelfde internationale wetgeving verbiedt natuurlijk ook vergeldingacties. De aanslagen op de Amerikaanse ambassades werden gevoerd "om het Amerikaanse terrorisme in de wereld tegen te gaan". De vergeldingsactie moest duidelijk maken dat "wie Amerikanen raakt, nergens kan schuilen". De wereld is er niet veiliger op geworden.M.V.