Voor de PS wordt 2006 een moeilijk jaar. Partijvoorzitter Elio Di Rupo is het noorden kwijt en in het zuiden is hij het spoor bijster. De PS verwacht alle heil van de islamitische stem bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.
...

Voor de PS wordt 2006 een moeilijk jaar. Partijvoorzitter Elio Di Rupo is het noorden kwijt en in het zuiden is hij het spoor bijster. De PS verwacht alle heil van de islamitische stem bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Eind vorig jaar werd de Brusselse burgemeester Freddy Thielemans kortstondig opgenomen in het ziekenhuis. Tot ieders verbazing bleek hij als vervangster niet de eerste schepen aan te wijzen, maar de zevende: Faouzia Hariche (PS), van Algerijnse afkomst. Hariche is tweetalig: Frans en Arabisch. Ze spreekt echter geen woord Nederlands. Bovendien bleek ze geen competente schepen. Hariche benoemde haar man, Mohamed Laghmiche, tot directeur van de vzw Jeunesse à Bruxelles, waarvan zij zelf voorzitster is. Ze voegde er nog een dotatie bij van 117.000 euro. Het nepotisme kan haar moeilijk kwalijk genomen worden, want in de Wetstraat is het een plaag. In de SP.A is er al een 'rode adel' met zonen en dochters van bekende politici. De autochtone familiecratie geeft alloch-tonen het verkeerde voorbeeld. Met Hariche als eerste allochtone burgemeester in de hoofdstad van België, Vlaanderen en Europa mikt de PS op de 'Noord-Afrikaanse stem'. De schending van essentiële regels is bijzaak. Wat telt, is macht. De 'Turkse stem' is moeilijker omdat een burgemeester afkomstig uit een Maghrebland Turken eerder afschrikt. Daarom heeft de PS meerdere ijzers in het vuur: de Armeense genocide. In 1915 vermoordden Turken 1,5 miljoen Armeniërs, een genocide die overal ter wereld wordt erkend. Behalve in Turkije, waar een simpele verwijzing ernaar kan leiden tot celstraf wegens landverraad. België heeft de Armeense genocide erkend in 1997. De wet van 23 maart 1995 biedt de mogelijkheid om de ontkenning van een genocide strafbaar te stellen. De ontkenning van de Holocaust is strafbaar. Dat geldt ook voor de genocide van zigeuners en de volkerenmoord in Rwanda in 1994. Ik ben er voorstander van de ontkenning van genociden strafbaar te stellen, want naarmate het collectieve geheugen slinkt, neemt het gevaar op herhaling toe. De PS verzet zich tegen de strafbaarstelling van ontkenning van de Armeense genocide omwille van de Turkse stem. Het verzet wordt geleid door jonge Turken van de PS. Emir Kir, staatssecretaris in het Brusselse Gewest voor publieke gebouwen en monumenten, spreekt het liefst van de 'zogenoemde genocide'. Twee Franstalige journalisten beschuldigden hem van negationisme nadat hij op 29 mei 2004 had meegelopen in een demonstratie die de Armeense genocide 'een leugen' noemde. Kir spande een rechtszaak aan wegens smaad. Zijn eis werd afgewezen. De rechter zei: 'Er is alle reden om Kir als negationist te omschrijven.' Jonge Turken in de PS eisen ook de sloop van een monument voor de Armeense genocide in Elsene. Ze willen dit gedenkteken uit 1997 vervangen door een standbeeld van Kemal Ataturk. In Ukkel wil Simon Gronowski, voorzitter van de Unie van Gedeporteerde Joden, in oktober 2006 de Holocaust herdenken. Vorig jaar nodigde hij een Rwandese delegatie uit. Dit jaar vraagt hij een Armeense delegatie. Maar de PS trapt op de rem. Armeniërs zijn, een week voor de verkiezingen, niet welkom. In de Senaat houdt de PS-fractie de strafbaarstelling tegen. PS-senator Philippe Mahoux zegt dat er 'geen haast' bij is. Minister van Justitie, Laurette Onkelinx, zei op 17 november 2005 in de Senaat: 'Er is eerst juridisch en historisch onderzoek nodig.' Onkelinx heeft evenmin haast. Zij is kandidaat-burgemeester in Schaarbeek. Terwijl de PS snel anderen veroordeelt, gedoogt zij de ontkenning van de Armeense genocide. Dit zijn voorbeelden van het oprukkende islamosocialisme. De PS is zo gebrand op de macht in Brussel dat zij omwille van de islamitische stem alle pijlers van de liberale rechtsstaat neerhaalt. Derk jan eppink