De gemeenteraadsverkiezingen worden volgens Herman De Croo de belangrijkste sinds decennia. Daarin heeft hij gelijk, maar om andere redenen dan hij denkt. In 2006 zal het migrantenstemrecht een electorale verschuiving teweegbrengen die leidt tot een versnelde islamisering van grote steden. Vooral in Brussel zal het 'islamo-socialisme' wortel schieten.
...

De gemeenteraadsverkiezingen worden volgens Herman De Croo de belangrijkste sinds decennia. Daarin heeft hij gelijk, maar om andere redenen dan hij denkt. In 2006 zal het migrantenstemrecht een electorale verschuiving teweegbrengen die leidt tot een versnelde islamisering van grote steden. Vooral in Brussel zal het 'islamo-socialisme' wortel schieten. Wie nu naar Molenbeek kijkt, proeft daarvan alvast een voorsmaakje. Burgemeester Philippe Moureaux zette sinds 1992 alles op één kaart: de demografische ontwikkeling. Hij heeft de traditionele volkse achterban verwaarloosd ten gunste van de islamitische gemeenschap, zijn nieuwe electoraat. In 2000 haalde hij 38 procent van de stemmen, en in 2006 is dat ongetwijfeld hoger. Voor de PS is het islamo-socialisme een instrument om Brusselse gemeenten te heroveren op de MR. Laurette Onkelinx gaat naar Schaarbeek; Marie Arena wordt in Vorst verwacht. De Franstalige liberalen hebben met het migrantenstemrecht de tak afgezaagd waarop ze in Brussel zaten. Brussel-stad viel in 2000; Anderlecht en Vorst vallen in 2006. In feite wordt een hele gordel - van Schaarbeek, Brussel, Sint-Joost, Molenbeek, Anderlecht, Vorst tot Sint-Gillis - socialistisch. Maar om welk socialisme gaat het? Moureaux laat dat zien. Vorig jaar ging Hind Fraihi, journaliste bij Het Nieuwsblad, poolshoogte nemen in Molenbeek. Ze bezocht moskees die worden gefinancierd vanuit het Arabische schiereiland. Ze trof er een islamenclave aan waar haat tegen het Westen en de joden wordt gepredikt. Er worden volop terroristen geronseld. Imams, die vaak in eigen land niet mogen prediken, roepen in Molenbeek op tot de heilige oorlog. Burgemeester Moureaux was woedend. Op de journaliste! Begrijpelijk, want de islamitische gemeenschap is zijn stemmenreservoir. Moureaux sluist subsidies voor integratie naar moslimorganisaties die niet integreren. De politie krijgt te horen dat patrouilleren 'niet opportuun' is en agenten mogen tijdens de ramadan geen koffie drinken of een broodje op straat eten. Moureaux is voor het islamo-socialisme wat Michaïl Soeslov was voor de Communistische Partij van de Sovjet-Unie: een autoritaire ideoloog. Moureaux is van huis uit burgerlijk, maar nu haat hij zowel blauwen als papen. En vooral een Vlaming legt hij 's morgens graag tussen zijn boterham. Van mij mogen migranten stemmen, maar de bestuurders moeten twee randvoorwaarden betonneren. Ze moeten ervoor zorgen dat principes van de liberale rechtstaat overeind blijven en ze moeten allochtonen economisch verheffen. Moureaux doet geen van beide. Molenbeek werd Moureaux-beek: een veredelde Gazastrook met de bijbehorende misdaad en massawerkloosheid. Cultuurrelativisme is sluipend gif. In het Brusselse Jubelpark staat een monument tegen de 'Europese en Arabische Slavendrijvers'. Onbekenden hebben de woorden 'Arabisch' geschrapt, zodat enkel de Europese slavendrijvers overblijven. Maar Arabieren waren ook grote slavendrijvers. Mauritanië heeft een Arabische elite die slavernij nog altijd in de praktijk brengt. In de Canadese staat Ontario werd ongemerkt de sharia ingevoerd. In haar multiculturele filosofie stond de overheid arbitrage in eigen kring toe. Prompt richtten islamieten een rechtbank op om in de moskee in het geheim familiezaken af te handelen. Het is evident wat dit voor vrouwen betekent. Wat Franstalige socialisten en islamieten in Brussel bindt, is angstwekkend: haat. Volgens de Franse filosoof André Glucksmann is haat weer een politieke drijfveer geworden. Dogmatische socialisten haten het liberalisme en de VS. Radicale islamieten haten het Westen en vooral de joden. Als het islamo-socialisme zich doorzet, ziet Brussel er in 2012 anders uit. Ochtendgebeden vanuit door golfstaten gesubsidieerde megamoskees, de sharia als wet in eigen kring en verloedering van oude wijken. PS, pas op! Radicale islamieten zullen socialisten van het type Moureaux na bewezen diensten als ongelovigen ( kafirs) aan de kant zetten. Dan is de hoofdstad van België, Vlaanderen en Europa geïslamiseerd. Inderdaad, 2006 is een sleuteljaar. De auteur is schrijver en publicist in Brussel. DERK JAN EPPINK