Hoog bezoek, vorige week in Doel: minister van Cultuur Bert Anciaux (SP.A) opende een kunstproject in het bedreigde havendorp. Al mochten we zijn komst vooral niet verkeerd interpreteren. 'Doel kan geen levende gemeenschap meer worden', zei de minister. 'Jaren geleden heeft de regering beslist dat het dorp moet wijken voor de economische belangen en die klok kan niet meer worden teruggedraaid.'
...

Hoog bezoek, vorige week in Doel: minister van Cultuur Bert Anciaux (SP.A) opende een kunstproject in het bedreigde havendorp. Al mochten we zijn komst vooral niet verkeerd interpreteren. 'Doel kan geen levende gemeenschap meer worden', zei de minister. 'Jaren geleden heeft de regering beslist dat het dorp moet wijken voor de economische belangen en die klok kan niet meer worden teruggedraaid.' Is dat echt zo? Natuurlijk niet, zegt Jos Stassen van Groen! 'Ik vind het knap dat Bert zich durfde te vertonen in Doel. Maar wat hij daar vertelde, is volstrekte onzin. Hij is lid van de Vlaamse regering die beslist heeft om Doel af te breken. Maar hij zat ook - samen met Groen!, trouwens - in de vorige Vlaamse regering. En die heeft beslist dat Doel kan blijven bestaan totdat er een bouwvergunning voor het Saeftinghedok was, waarvoor het dorp dan moest wijken. Tot dan moest ook de leefkwaliteit van het dorp gegarandeerd worden. Wel, die beslissing is nooit ongedaan gemaakt. En die vergunning is er nog lang niet.' Maar kan Doel nu nog gered worden? 'Absoluut,' zegt Stassen. 'En het is vandaag zelfs veel gemakkelijker dan vijf, zes jaar geleden. Toen waren de plannen om het Saeftinghedok te bouwen heel concreet. Vandaag vragen zelfs de grootste voorstanders zich af of het nog zinvol is om zo'n dok te graven. Ten eerste omdat men vier, vijf keer zoveel containers kan omzetten in het huidige Deurganckdok dan oorspronkelijk gepland. Maar ook omdat de groei van de Antwerpse haven, mede door de crisis, aan het verminderen is.' 'Daarom is het ook zo wraakroepend dat de regering de laatste maanden al die huizen heeft laten afbreken', vindt Stassen. Ze wilden het dorp blijkbaar nu al doelbewust kapotmaken. Door eerst de meest typische, de meest kenmerkende huizen te slopen: historisch erfgoed, maar ook restaurants en cafés die nog in heel goede staat waren. Wat men niet gesloopt heeft, zijn de vervallen krotten. Om de mensen toch maar het idee te geven dat Doel een vervallen dorp is. Het is een hemelse schande.' Dat vond ook de rechter. Vorige week verbood het hof van beroep in Gent dat er nog huizen worden gesloopt. Een uitspraak ten gronde volgt later. 'Die beslissing was zeer terecht', zegt Stassen. 'Vergeet niet dat Doel in het gewestplan nog altijd ingeschreven staat als woongebied. Maar eigenlijk komt de uitspraak wel een maand te laat. Desondanks blijf ik ervan overtuigd dat Doel leefbaar blijft. Natuurlijk zal het een ander dorp zijn dan pakweg twintig jaar geleden, maar dat geldt voor zoveel dorpen.' Stijn Tormans