De vogelgriep heeft haar eerste slachtoffers gemaakt in ons land. De voorbije weken zijn duizenden, misschien zelfs tienduizenden kippen geslacht omdat hun eigenaars niet de mogelijkheid hadden de dieren in een hok te stoppen.
...

De vogelgriep heeft haar eerste slachtoffers gemaakt in ons land. De voorbije weken zijn duizenden, misschien zelfs tienduizenden kippen geslacht omdat hun eigenaars niet de mogelijkheid hadden de dieren in een hok te stoppen. Fantastisch virus, dat griepvirus, dat erin slaagt massa's slachtoffers te maken zonder dat het in de buurt is. Al kan dat natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Een virus heeft een gastheer nodig om zichzelf voort te planten, en als die al geëlimineerd wordt voor het er is, heeft het een probleem. Dat is natuurlijk de onderliggende gedachte bij de drastische maatregelen die ook ons land uitgevaardigd heeft, inbegrepen de fameuze ophokplicht die zegt dat alle tamme vogels in risicogebieden (dat zijn gebieden in een straal van 1 kilometer rond natuurreservaten met veel trekvogels) onder dak moeten. Het zijn sowieso slechte tijden voor onze beesten als Piet Vanthemsche in beeld komt, de master of disaster. Vanthemsche is nu baas van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, maar vestigde zijn reputatie als bestrijder van de varkenspest en de dioxinecrisis. Telkens werd een massa dieren vernietigd om de (echte en/of vermeende) crisis te bezweren. Vanthemsche is ook een van die figuren wier autoriteit door niemand in twijfel wordt getrokken. Maar nu voert hij gewoon richtlijnen van de Europese Commissie uit. Het is op dat niveau dat dit ongelooflijke potje paniekvoetbal gespeeld wordt. De onderliggende gedachte is waarschijnlijk: als er geen vogelgriep komt, kunnen we stellen dat dit mee te wijten is aan het feit dat er vanaf het begin zo drastisch is opgetreden. Maar de logica van de maatregel is ver te zoeken. Zo wordt er oeverloos gedebatteerd over de vraag wat wilde en wat tamme vogels zijn. Want alleen de tamme vogels moeten worden opgehokt. Toch blijken nogal wat zwanen, eenden en ganzen tot de wilde vogels te behoren. Die hoeven dus niet naar binnen. Terwijl zij net het meeste kans maken op contact met een besmette trekvogel. De angst voor vogels wordt er ook zo hard ingehamerd dat (bijna) niemand het nog in zijn hoofd zal halen om een zieke vogel naar een dierenarts of asiel te brengen. Wat de kans op vroege detectie van de aanwezigheid van het virus aanzienlijk vermindert. Terwijl het eenvoudig wassen en ontsmetten van de handen na manipulatie van de vogel kan volstaan om besmetting met het virus tegen te gaan. Een virus dat overigens, als men er tijdig bij is, perfect te bestrijden valt in een mensenlichaam. Maar die boodschap is ondertussen verdronken in de golf van rampberichten die zijn verspreid. Dirk DraulansHet vogelgriepvirus valt perfect te bestrijden in een mensenlichaam.