1 Wat zei Siegfried Bracke (N-VA) in het studentenblad Veto over de Vlaamse leeuwenvlag?

A 'Het is een prachtig symbool van de strijd van onze voorouders.'
...

A 'Het is een prachtig symbool van de strijd van onze voorouders.' B 'Mijn hart klopt sneller als ik de vendels eendrachtig zie waaien tijdens Gent-Wevelgem.' C 'Het is een vod.' A Hij gaf er een toespraak achter reuzenlegoblokken. B Hij sloot af met: 'En nu ga ik het hoekje om, hopelijk alleen letterlijk.' C Jongeren van allochtone afkomst verstoorden het persmoment en riepen islamitische leuzen. A Etnische twisten. B Staatshervormen. C Relaxen. A Conchita Fellacho. B Concetta Fagard. C Anja Savapa. A Seksisme is verdwenen. Geen enkele (Nieuw-Zeelandse) vrouw heeft er nog last van. B Narcistische vrouwen vinden het fijn als een man voor hen zorgt. Discriminatie in hun voordeel vinden vrouwen best oké. C 100 jaar feminisme heeft niets uitgehaald, de man voert nog altijd geen klap uit. A Een veroordeelde wapenhandelaar. B Een veroordeelde pedofiel. C Een veroordeelde terrorist. A Van 'hollow (pumpk)in'. Vandaar de talrijke uitgeholde pompoenen. B Van 'All Hallows Eve', de avond voor Allerheiligen dus. C Van 'Hall O Inn', een Ierse pub waarvan in 1845 de kaars in een pompoen het uithangbord werd. D Van HLW, Herr Luther Wittenberg. Luther spijkerde immers op 31 oktober zijn stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg. A Het is een raadsel. B Ze zijn ontleend aan Vijftig tinten grijs.C Goedele. Altijd weer Goedele. A Omdat Vlamingen en Nederlanders in wezen racistisch zijn. B Omdat Piet door een vuile schoorsteen naar binnen kruipt. C Omdat hij van oorsprong uit Jamaica komt. D Omdat hij in het zwart werkt. E Om de kindjes bang te maken. A 'Ik hou van dit land, zijn volk en haar leiders. B 'Mijn broer zou dit zeker niet beter doen.' C 'Angola zal voortaan verbonden blijven met "mijn eerste keer".' D 'Waarom zijn de mensen hier allemaal zwart?'Twee fouten of minder? o U bent een 'geluksmachine'. De helft goed? o U houdt meer van 'onnozelheid' in uw 'caféploeg'. Minder dan vier antwoorden goed? o Er is altijd nog 'sukkelseks' als troost. (Met dank aan de nieuwe woorden in Van Dale) Juiste oplossingen 1C; 2C; 3C; 4B; 5B; 6C; 7B; 8B; 9B; 10 C.