1 Het derde kind van koning Leopold III en koningin Astrid kreeg de voornaam Albert als eerbetoon aan de toen net verongelukte koning. Maar eentje is geentje en dus kreeg de kleine prins van Luik nog zes andere voornamen. Welke?

A Albert Leopold I Leopold II Albert I Leopold III Karel Boudewijn.
...

A Albert Leopold I Leopold II Albert I Leopold III Karel Boudewijn. B Albert Barthélémy Walthère Achille Aloys Edmond Wilfried. C Albert Felix Humbert Theodoor Christiaan Eugène Marie. D Albert Sam Kenji Nicolas Keano Liam Bruce' van België. A 'Ich bin ein Amerikaner.'B 'Don't worry, this will be a short speech, I only have one page.'C 'Ask not what your country can do for you, you will only get disappointed.' D 'From me too a happy birthday hè, mister president.'A Carpent tua poma nepotes (je nakomelingen zullen de vruchten plukken). B Compesce mentem (bedwing je drift). C Pretium non vile laborum (geen geringe beloning voor onze daden). D Nihil agere delectat ( het is plezierig niets te doen). A De butler van Albert II lekte allerlei gevoelige informatie. De man werkt momenteel aan het boek The King and I, een leven in trouwe dienst. B De chauffeur van de koning had vergeten de wagen af te sluiten. Een journalist zag zijn kans en doorzocht snel de lijst met de recente bestemmingen op de koninklijke gps. C De Amerikaanse inlichtingendienst NSA volgde nauwgezet het reilen en zeilen van Albert II door het signaal van zijn mobiele telefoon te traceren. Het raakte mee op het internet met de andere gegevens die klokkenluider Edward Snowden verzamelde. D De vorst moest ook tijdens zijn vakanties koninklijke besluiten en Belgische wetten ondertekenen met de juiste datum en plaatsnaam. A Lodewijk XIV, 'Zonnekoning' voor de vrienden. B Keizer Frederik I, 'Barbarossa' voor de vrienden. C Karel van Luxemburg, 'Keizer Karel' voor de vrienden. D Hertog Jan zonder Vrees, 'Jean sans Peur' pour les copains. A 'We brengen respect op voor de goedlachse en vriendelijke man die Albert II altijd is geweest.' B 'Het heeft geen zin om mensen in dienst te houden tot ze volledig kreupel en versleten zijn.' C 'Ik hoop dat hij wel eens nadenkt over welke Flip hij kiest als opvolger.' D 'Monarchist of republikein: je kunt alleen maar respect hebben voor de manier waarop Albert zijn koningschap heeft ingevuld.' E 'Eindelijk, sneller dan Morsi maar even onpopulair. Leve de republiek.' 1 Voormalig CD&V-minister Leo Delcroix. 2 Zanger Flip kowlier. 3 Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever. 4 Burgemeester van Mechelen Bart Somers. 5 Vlaams Belanger Filip Dewinter. AIk heb het hem zelf geadviseerd. Filip is er klaar voor. B Areu, fleb, fleb, fleb. C Dat is gene kattenpis. D Zij die veel weten, zeggen minder dan zij die veel zeggen en minder weten.Hebt u twee fouten of minder? De hand van Amedee/Elisabeth (schrappen wat niet past) kan u niet meer ontglippen. Nu nog enkel schaven aan uw kennis van de andere landstaal. Hebt u de helft goed? U bent niet voor de monarchie, maar de republiek heeft ook zijn nadelen, zeker? Hebt u minder dan vijf antwoorden goed? Jammer. 'Ken uw vijand' is nochtans een motto dat zijn deugdelijkheid al heeft bewezen. Juiste oplossingen: 1c; 2b; 3c; 4d; 5abcd; 6 (A3 B1 C2 D4 E5); 7d