Een wolk traangas cirkelt rond een betoger in de straten van Hongkong. Voor het eerst werd het waterkanon ingezet tegen het aanzwellende volksprotest, dat midden juni begon....

Een wolk traangas cirkelt rond een betoger in de straten van Hongkong. Voor het eerst werd het waterkanon ingezet tegen het aanzwellende volksprotest, dat midden juni begon. Er viel ook een eerste schot - gelukkig ging het om een waarschuwingssalvo. Aanvankelijk draaiden de betogingen rond een omstreden uitleveringswet. Die werd intussen voor onbepaalde tijd opgeschort, maar dat mildert het protest niet. Stilaan kunnen we gewagen van een revolte tegen het Chinese bestuur van Hongkong. Toen betogers een Chinese vlag vertrappelden, sprak het Volksdagblad, de officieuze spreekbuis van de Communistische Partij, over 'een provocatie van de nationale waardigheid waar gevolgen tegenover staan'. Maakt China zich klaar om in te grijpen? De sussende taal van het Hongkongse bestuur noch het hardhandige optreden van de politie lijkt indruk te maken op de betogers.