In de loop van de voorbije week ontstond in de media tumult over het proces-verbaal 117487-96 van 6 december 1996. De drukdoenerij bewijst nogmaals hoe selectieve citaten uit een gerechtsdossier kunnen misleiden. En hoe de krant De Morgen vorige week woensdag het parlement, met gewezen Dutroux-commissievoorzitter Marc Verwilghen (VLD) op kop, voor de zoveelste keer op het verkeerde been zette.
...

In de loop van de voorbije week ontstond in de media tumult over het proces-verbaal 117487-96 van 6 december 1996. De drukdoenerij bewijst nogmaals hoe selectieve citaten uit een gerechtsdossier kunnen misleiden. En hoe de krant De Morgen vorige week woensdag het parlement, met gewezen Dutroux-commissievoorzitter Marc Verwilghen (VLD) op kop, voor de zoveelste keer op het verkeerde been zette. Het heette, aldus De Morgen, een primeur dat pv 117487-96 wél bestaat. Volgens de krant werpt het bestaan ervan "een heel nieuw licht op de verwijdering van de X1-speurders". Rijkswachtadjudant Patriek De Baets en vier collega's werden midden 1997 verwijderd uit het onderzoek naar de verklaringen van X1, alias Regina Louf. Al na een eerste analyse van hun werk maakte het rijkswachtverslag van 2 juli 1997 met tientallen voorbeelden duidelijk dat de betrokken speurders X1 op suggestieve wijze hadden ondervraagd en dat hun syntheseverslagen van die ondervragingen niet waarheidsgetrouw zijn. Het verhaal van X1 is zo onsamenhangend dat mede daaruit kan opgemaakt worden hoe "les auditions ont été dirigées", aldus nog steeds het rijkswachtverslag van 2 juli 1997. Een van de voorbeelden betreft de rapportering over de wijze waarop X1 in de nacht van 13 op 14 november 1996, op het einde van haar verhoor, de foto P10 aanduidt als zijnde die van de twaalf jaar voordien vermoorde Christine Van Hees. Terwijl het in werkelijkheid ging om een foto van Anik D., die niks met de zaak van doen heeft. Vandaag wijst adjudant De Baets erop dat het gerecht in Neufchâteau wel degelijk op de hoogte werd gebracht van deze vergissing van X1 en dat hem (en zijn Franstalige evenknie Philippe Hupez) dus niet kan verweten worden inlichtingen achtergehouden, laat staan vervalst te hebben. Als bewijs daarvan geldt het proces-verbaal 117487-96 dat eerste wachtmeester Hupez op 6 december 1996 opstelde en dat De Morgen vorige week (gedeeltelijk) onthulde. De krant omschreef dit pv prompt als hét valse argument om De Baets en co. uit het onderzoek te weren. Toch pleit dit proces-verbaal De Baets en Hupez helemaal niet vrij. Integendeel. Maar dan moet het pv wel integraal gelezen worden. Dat wil zeggen: zoals het al op 3 juni 1998 door Knack werd uitgebracht. In dit blad stond toen te lezen: "Eerste wachtmeester Philippe Hupez, die met De Baets de ondervragingen van X1 volgt en in het Frans samenvat voor het gerecht in Neufchâteau, rapporteert in zijn pro justitia van 6 december 1996 aan onderzoeksrechter Jacques Langlois dat Christine Van Hees een eerste keer (op 13/14 november 1996) door X1 niet herkend werd. Maar dat X1 een week later (op 18 november) wel liet verstaan dat Christines foto bij de reeks zat, maar dat zij die foto bewust niet heeft aangeduid: Mais que la photo de cette victime se trouve bien parmi celles présentées à X1 qui, volontairement, ne l'a pas désignée." KRISTIEN BLEEK ANIK D.Precies deze laatste zin uit Hupez' pv werd door De Morgen van 21 oktober niet weerhouden. Misschien omdat hij zo tekenend is voor de dubieuze manier van ondervragen van X1 en de rapportering daarover? Niets laat immers toe te beweren dat X1 de foto van Christine Van Hees doelbewust ( volontairement) negeerde. Erger nog. Zoals in Knack van 3 juni verder uit de doeken gedaan, kreeg X1 op 18 november 1996 dezelfde reeks foto's als een week tevoren te zien. Op de vraag van De Baets of "Kristien bij de foto's" zat, antwoordde X1 toen letterlijk: "Ik herinner het mij toch, ik heb ze toch al gezien als ik Clo gezocht heb. Zat zij daar niet tussen? Ik weet het niet meer. Ik wil ze niet meer zien, doe het mij niet meer aan." Bij de (overigens al even suggestieve) selectie van foto's die op 25 oktober aan X1 werden voorgelegd ter identificatie van Clo als zijnde Carine Dellaert (het Gentse meisje van wie X1 zogezegd bij de bevalling en de moord assisteerde) zat echter géén foto van Christine Van Hees; wél die van Anik D. In feite bevestigt X1 op 18 november dus dat Anik de "Kristien" is op wie haar ondervragers aanstuurden. Ook die waarheid hebben zij en hun medestanders vorige week nog eens verdoezeld.Frank De Moor