JA

Sommigen schilderen mij af als de grote verdediger van zogenaamde boot camps, maar dat beeld klopt niet. In zulke militaristische kampen worden jongeren gekraakt en vernederd en krijgen ze zelfs slaag. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wat ik wél heb gezegd, is dat er een probleem is dat we moeten erkennen en proberen op te lossen. De voorbije maand hebben minderjarigen een politieagent in burger in elkaar geslagen op een bus in Antwerpen. Sommige jonge mensen worden niet meer opgevoed: ouders kunnen hun gezag niet doen gelden, en het onderwijs heeft geen impact omdat die jongeren vaak spijbelen. Als overheid moeten we daar iets aan doen. Voor zware criminele jongeren volstaat het niet hen op te sluiten in een jeugdgevangenis en hen af en toe met iemand te laten praten. Ze moeten hun straf uitzitten, maar we moeten hen ook orde en discipline bijbrengen door hen te laten werken. In groepjes v...

Sommigen schilderen mij af als de grote verdediger van zogenaamde boot camps, maar dat beeld klopt niet. In zulke militaristische kampen worden jongeren gekraakt en vernederd en krijgen ze zelfs slaag. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wat ik wél heb gezegd, is dat er een probleem is dat we moeten erkennen en proberen op te lossen. De voorbije maand hebben minderjarigen een politieagent in burger in elkaar geslagen op een bus in Antwerpen. Sommige jonge mensen worden niet meer opgevoed: ouders kunnen hun gezag niet doen gelden, en het onderwijs heeft geen impact omdat die jongeren vaak spijbelen. Als overheid moeten we daar iets aan doen. Voor zware criminele jongeren volstaat het niet hen op te sluiten in een jeugdgevangenis en hen af en toe met iemand te laten praten. Ze moeten hun straf uitzitten, maar we moeten hen ook orde en discipline bijbrengen door hen te laten werken. In groepjes van acht à tien man in de fruitsector, bijvoorbeeld, op een boerderij of in een fabriek in ploegenarbeid. Werken scherpt de zin voor arbeidsethiek aan, en zorgt ervoor dat ze hun persoonlijkheid opnieuw kunnen opbouwen. We moeten hen daarbij intensief volgen, nagaan of ze op tijd komen, en hun werk evalueren. We zijn daarover nog aan het discussiëren, maar in juni treden we met een ruim plan naar buiten. Met voorstellen zowel op federaal als op regionaal niveau, want de bestraffing is federale materie en begeleiding wordt op gemeenschapsniveau geregeld. In onze instellingen heerst er genoeg tucht. De jongeren doen er veel aan sport en moeten zich aan een strak tijdschema houden. Daarmee wordt hen structuur bijgebracht. Minderjarigen ervaren hun verblijf in die instellingen wel degelijk als een straf. Buitenlandse voorbeelden die de verantwoordelijkheid van jongeren proberen aan te scherpen door hen lichamelijk te doen afzien, hebben bewezen dat die aanpak faalt: jonge criminelen worden nog grotere boefjes of zijn psychologisch leeg tot op de bodem. Politici hebben een voorbeeldfunctie. Ideeën zoals het herinvoeren van de doodstraf of het afschaffen van de belastingen kunnen ook op veel bijval rekenen, maar politici zijn de behoeders van de democratie, van de rechten van mensen en ook van jongeren. Als het nodig is, moeten we tegen de stroom in durven te roeien. Sommigen schilderen mij af als de grote verdediger van zogenaamde boot camps, maar dat beeld klopt niet. In zulke militaristische kampen worden jongeren gekraakt en vernederd en krijgen ze zelfs slaag. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wat ik wél heb gezegd, is dat er een probleem is dat we moeten erkennen en proberen op te lossen. De voorbije maand hebben minderjarigen een politieagent in burger in elkaar geslagen op een bus in Antwerpen. Sommige jonge mensen worden niet meer opgevoed: ouders kunnen hun gezag niet doen gelden, en het onderwijs heeft geen impact omdat die jongeren vaak spijbelen. Als overheid moeten we daar iets aan doen. Voor zware criminele jongeren volstaat het niet hen op te sluiten in een jeugdgevangenis en hen af en toe met iemand te laten praten. Ze moeten hun straf uitzitten, maar we moeten hen ook orde en discipline bijbrengen door hen te laten werken. In groepjes van acht à tien man in de fruitsector, bijvoorbeeld, op een boerderij of in een fabriek in ploegenarbeid. Werken scherpt de zin voor arbeidsethiek aan, en zorgt ervoor dat ze hun persoonlijkheid opnieuw kunnen opbouwen. We moeten hen daarbij intensief volgen, nagaan of ze op tijd komen, en hun werk evalueren. We zijn daarover nog aan het discussiëren, maar in juni treden we met een ruim plan naar buiten. Met voorstellen zowel op federaal als op regionaal niveau, want de bestraffing is federale materie en begeleiding wordt op gemeenschapsniveau geregeld. In onze instellingen heerst er genoeg tucht. De jongeren doen er veel aan sport en moeten zich aan een strak tijdschema houden. Daarmee wordt hen structuur bijgebracht. Minderjarigen ervaren hun verblijf in die instellingen wel degelijk als een straf. Buitenlandse voorbeelden die de verantwoordelijkheid van jongeren proberen aan te scherpen door hen lichamelijk te doen afzien, hebben bewezen dat die aanpak faalt: jonge criminelen worden nog grotere boefjes of zijn psychologisch leeg tot op de bodem. Politici hebben een voorbeeldfunctie. Ideeën zoals het herinvoeren van de doodstraf of het afschaffen van de belastingen kunnen ook op veel bijval rekenen, maar politici zijn de behoeders van de democratie, van de rechten van mensen en ook van jongeren. Als het nodig is, moeten we tegen de stroom in durven te roeien. samengesteld door jan jagers