JA

Ik heb het eindverslag niet gezien en weet niet precies hoe de detective gewerkt heeft, maar als ik het contract zie dat in de pers is verschenen en dat niet wordt betwist door Dedecker, stel ik enkele inbreuken vast.
...

Ik heb het eindverslag niet gezien en weet niet precies hoe de detective gewerkt heeft, maar als ik het contract zie dat in de pers is verschenen en dat niet wordt betwist door Dedecker, stel ik enkele inbreuken vast. Ten eerste is de opdrachtgever niet Jean-Marie Dedecker zelf, maar zijn bedrijf. Vragen om een verband te zoeken tussen het gerechtsgebouw in Veurne en Karel De Gucht doet Jean-Marie Dedecker echter niet als bedrijfsleider, maar als volksvertegenwoordiger. Het contract had dus opgesteld moeten worden in zijn persoonlijke naam of in naam van zijn partij. De belangrijkste inbreuk is echter dat de opdracht waarmee de privédetective belast is niet nauwkeurig is omschreven. Dat moet uitdrukkelijk volgens de wet. Als opdracht staat alleen het woord 'patentonderzoek' vermeld. Niet welk artikel van de wet in het geding is, niet de drijfveer van de opdrachtgever, noch of en waarom hij belang heeft bij het onderzoek. Voor de vraag naar mogelijke belangenvermenging van De Gucht hadden de partijen een apart contract moeten opstellen. Nu heeft men een rookgordijn gecreëerd. Ten derde moet wie gegevens wil aanleggen over personen en hun vermogen de betrokkene minstens de kans bieden om die te verifiëren. Dat lijkt hier niet gebeurd. Dat klopt en dat is jammer. We zijn zeer misnoegd over uitspraken van politici die zeggen dat ons werk niet thuishoort in een rechtsstaat. De wetgevers hebben de wetten gemaakt. Alles moet blijkbaar kunnen, tot ze merken dat ze zelf ook het onderwerp van een onderzoek kunnen uitmaken. De enige overtreding van de wet hier is een schending van het briefgeheim. De factuur en het verslag lagen eerder bij de pers dan op mijn bureau. Ik verwijt de detective niets. Maar of zij de wet heeft overtreden, zou u eigenlijk beter aan haar vragen. Nee. Ik heb, zoals in het contract staat, gevraagd om een patentonderzoek. Als opdrachtgever heb ik mijn firma Eco Product and Services (EPS) ingeschakeld. Voorts vroeg ik een onderzoek - ik citeer het rapport - naar de verkoop van het gerechtsgebouw van Veurne en de eventuele betrokkenheid van Karel De Gucht bij Redeba Invest, de firma die het heeft gekocht. Klopt, maar moet ik de wet op privédetectives nalezen voor ik een vraag stel? Nee, ik stel ze gewoon en betaal mijn factuur. De Gucht zegt dat, maar ik heb nooit een onderzoek gevraagd naar zijn handel en wandel of financiële situatie. Daar wordt nu ten onrechte op gefocust. Ten gronde gaat het over de sale and lease back van zes gerechtsgebouwen en het daarbij gestolen belastinggeld. Omdat niets onwettig leek, alleen onbegrijpelijk: gerechtsgebouwen worden verkocht aan een spookfirma in een belastingparadijs, in een kluwen van fiscale constructies om belastingen te ontduiken. We hebben geen toegang gekregen tot de vennootschappen, maar het kluwen is nu in kaart gebracht. En het gerecht en de bijzondere belastinginspectie zijn nu, gelukkig, wakker geworden. Ik heb het eindverslag niet gezien en weet niet precies hoe de detective gewerkt heeft, maar als ik het contract zie dat in de pers is verschenen en dat niet wordt betwist door Dedecker, stel ik enkele inbreuken vast. Ten eerste is de opdrachtgever niet Jean-Marie Dedecker zelf, maar zijn bedrijf. Vragen om een verband te zoeken tussen het gerechtsgebouw in Veurne en Karel De Gucht doet Jean-Marie Dedecker echter niet als bedrijfsleider, maar als volksvertegenwoordiger. Het contract had dus opgesteld moeten worden in zijn persoonlijke naam of in naam van zijn partij. De belangrijkste inbreuk is echter dat de opdracht waarmee de privédetective belast is niet nauwkeurig is omschreven. Dat moet uitdrukkelijk volgens de wet. Als opdracht staat alleen het woord 'patentonderzoek' vermeld. Niet welk artikel van de wet in het geding is, niet de drijfveer van de opdrachtgever, noch of en waarom hij belang heeft bij het onderzoek. Voor de vraag naar mogelijke belangenvermenging van De Gucht hadden de partijen een apart contract moeten opstellen. Nu heeft men een rookgordijn gecreëerd. Ten derde moet wie gegevens wil aanleggen over personen en hun vermogen de betrokkene minstens de kans bieden om die te verifiëren. Dat lijkt hier niet gebeurd. Dat klopt en dat is jammer. We zijn zeer misnoegd over uitspraken van politici die zeggen dat ons werk niet thuishoort in een rechtsstaat. De wetgevers hebben de wetten gemaakt. Alles moet blijkbaar kunnen, tot ze merken dat ze zelf ook het onderwerp van een onderzoek kunnen uitmaken. De enige overtreding van de wet hier is een schending van het briefgeheim. De factuur en het verslag lagen eerder bij de pers dan op mijn bureau. Ik verwijt de detective niets. Maar of zij de wet heeft overtreden, zou u eigenlijk beter aan haar vragen. Nee. Ik heb, zoals in het contract staat, gevraagd om een patentonderzoek. Als opdrachtgever heb ik mijn firma Eco Product and Services (EPS) ingeschakeld. Voorts vroeg ik een onderzoek - ik citeer het rapport - naar de verkoop van het gerechtsgebouw van Veurne en de eventuele betrokkenheid van Karel De Gucht bij Redeba Invest, de firma die het heeft gekocht. Klopt, maar moet ik de wet op privédetectives nalezen voor ik een vraag stel? Nee, ik stel ze gewoon en betaal mijn factuur. De Gucht zegt dat, maar ik heb nooit een onderzoek gevraagd naar zijn handel en wandel of financiële situatie. Daar wordt nu ten onrechte op gefocust. Ten gronde gaat het over de sale and lease back van zes gerechtsgebouwen en het daarbij gestolen belastinggeld. Omdat niets onwettig leek, alleen onbegrijpelijk: gerechtsgebouwen worden verkocht aan een spookfirma in een belastingparadijs, in een kluwen van fiscale constructies om belastingen te ontduiken. We hebben geen toegang gekregen tot de vennootschappen, maar het kluwen is nu in kaart gebracht. En het gerecht en de bijzondere belastinginspectie zijn nu, gelukkig, wakker geworden. opgetekend door jan jagers