'We staan de komende decennia voor grote uitdagingen. De klimaatverandering zet zich ontegensprekelijk door, en we hebben er momenteel geen antwoord op. Toch merk ik dat er in de campagne niet of nauwelijks over het klimaat gepraat wordt. Europa heeft zich geëngageerd om tegen 2050 een koolstofarme maatschappij te zijn, die 80 procent minder broeikasgassen uitstoot dan vandaag. Daarvoor zullen we onze voedselvoorziening, landbouw, mobiliteit en energievoorziening bijna volledig moeten hervormen. De periode waarin we nog iets aan die klimaa...

'We staan de komende decennia voor grote uitdagingen. De klimaatverandering zet zich ontegensprekelijk door, en we hebben er momenteel geen antwoord op. Toch merk ik dat er in de campagne niet of nauwelijks over het klimaat gepraat wordt. Europa heeft zich geëngageerd om tegen 2050 een koolstofarme maatschappij te zijn, die 80 procent minder broeikasgassen uitstoot dan vandaag. Daarvoor zullen we onze voedselvoorziening, landbouw, mobiliteit en energievoorziening bijna volledig moeten hervormen. De periode waarin we nog iets aan die klimaatverandering kunnen doen is beperkt. We hebben nog maar 35 jaar, en toch lijken de politieke partijen in België geen haast te maken. Niet in de debatten, en al helemaal niet in de partijprogramma's. 'Ik heb het gevoel dat onze partijen in de 20e eeuw zijn blijven steken. De ideologieën van de voorbije eeuw hebben voor ongelooflijke vooruitgang gezorgd, maar ze hoefden nooit rekening te houden met de limieten van onze planeet. De uitdagingen van de 21e eeuw zijn gewoon anders. Ik heb de indruk dat de partijen die stap nog niet gezet hebben. 'We moeten ons energiesysteem fundamenteel omgooien. Onze energievoorziening mag niet langer op fossiele brandstoffen draaien, onze mobiliteit mag niet langer focussen op de individuele automobilist, en onze economie moet groener. In verkiezingen waarbij 'It's the economy, stupid' de slagzin is, ben ik diep ontgoocheld dat er in geen enkel partijprogramma een échte visie op duurzaamheid terug te vinden is. En nee, economische ontwikkeling en duurzaamheid sluiten elkaar niet uit. Het stimuleren van een groene economie is juist goed voor de werkgelegenheid. Het zijn net de landen die het meest inzetten op groene economie die het economisch goed doen. 'We moeten ons belastingstelsel vergroenen, zodat we duurzaamheid ook fiscaal belonen. Elke maatregel die niet gericht is op structurele verduurzaming moet verdwijnen. Ik denk dat een slimme kilometerheffing op den duur onvermijdelijk is. In Kopenhagen nemen de fiets en het openbaar vervoer 80 procent in van de mobiliteit in de stad. In vergelijking daarmee hebben pakweg Brussel, Antwerpen en Gent nog een lange weg af te leggen. 'Ik maak me ook zorgen over de geringe aandacht die de Europese verkiezingen krijgen. We moeten beseffen dat Europa op het vlak van milieu van grote waarde is. Europa is de enige regio in de hele wereld waar 28 landen bindende afspraken maken over wat er moet gebeuren. Wie Europa als een bedreiging ziet, kent de feiten niet, of wil ze niet erkennen. "Het moet van Europa" is een foute voorstelling. De meeste maatregelen worden pas beslist na ruim overleg met en inspraak van de lidstaten. Europa is een positieve boodschap, geen bedreiging.'