De grens tussen zwijgen, verzwijgen en liegen is flinterdun. En die heeft premier Guy Verhofstadt (VLD) tijdens de voorbije weken op merkwaardige wijze afgetast. En dan hebben wij het nog niet over zijn centenkwestie met Leo Goovaerts, de vroegere penningmeester (denk: schatbewaarder) van de VLD. Neen. Het gaat over publieke verklaringen van de premier in het parlement.
...

De grens tussen zwijgen, verzwijgen en liegen is flinterdun. En die heeft premier Guy Verhofstadt (VLD) tijdens de voorbije weken op merkwaardige wijze afgetast. En dan hebben wij het nog niet over zijn centenkwestie met Leo Goovaerts, de vroegere penningmeester (denk: schatbewaarder) van de VLD. Neen. Het gaat over publieke verklaringen van de premier in het parlement. Op 9 oktober verraste hij de Kamer met statistieken die hem enkele ogenblikken voordien door minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (MR) waren bezorgd. Daaruit moest blijken dat er in 2001 slechts 886.695 misdrijven waren geregi- streerd. 'Dit is dus een daling met 8,04 procent. Voor bijna alle misdaadcategorieën is de evolutie positief.' Het ongeloof op de oppositiebanken was even groot als het protest. Op 16 oktober putte minister Duquesne zich uit om die statistieken toe te lichten en kwam toch nog tot een gemiddelde daling van de criminaliteit met 4,54 procent. Maar, schreef Knack die dag, 'dit welles-nietesspelletje dreigt ook deze week voort te gaan, zolang de oppositie niet inziet en de regering niet durft toe te geven dat 2001 en wellicht ook 2002 voor de criminaliteitsstatistiek zeker onbetrouwbare, misschien zelfs verloren jaren zijn.' En er werd uitgelegd hoe de politiehervorming, waaraan de excellenties zo graag de daling van de criminaliteit toeschrijven, precies verantwoordelijk is voor de onbetrouwbaarheid van de criminaliteitsstatistieken. De liberale excellenties bleven echter hun goednieuwsshow opvoeren. Dermate zelfs dat de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie ten overstaan van Justitieminister Marc Verwilghen (VLD) geen dissonant geluid durfde te geven. 'Gezien de politieke discussie over criminaliteitsstatistieken dient erover gewaakt dat de cijfers niet in tegenstrijd zijn met gegevens die reeds eerder werden aangereikt aan de voogdijministers.' Zo schreef directeur-generaal Van Thielen op 17 oktober aan zijn medewerkers. Een maand later zwaaide kamerlid Tony Van Parys (CD&V) met deze brief en liet hij het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité-P) de zaak uitspitten. Dit stelt nu vast dat de criminaliteitscijfers van de federale politie voor 2001 en 2002 volgens 'willekeurige criteria' zijn opgesteld en dan ook elke objectieve en wetenschappelijke grondslag missen. Precies, maar stille waarheden halen het vaak van luidruchtige leugens. Zo verwees kamerlid Frieda Brepoels (N-VA) op 28 december naar een document van het Rekenhof waaruit blijkt dat de portaalsite belgium.be, die de federale overheid zopas in gebruik heeft genomen, 55,65 miljoen euro en niet 22, 4 miljoen euro kost, zoals premier Verhofstadt een maand voordien in de Kamer had beweerd. Volgens minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP.A) zijn in die 55,65 miljoen ook de kosten verrekend van de verdere uitbouw van de portaalsite en heeft de premier dus niet gelogen. Juist, maar andermaal vertelde hij een halve waarheid en dat kan een hele leugen zijn. Frank De Moor