Was het nu een gezamenlijke of een dubbele missie geweest? Na afloop van hun tiendaagse reis naar China en Singapore vorig week waren Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) en minister van Economie, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel Fientje Moerman (VLD) er nog altijd niet uit. Feit is dat hun trip niet samen was voorbereid en dat resulteerde tien dagen lang in veel contraproductieve ruis en irritaties tussen de twee officiële deleg...

Was het nu een gezamenlijke of een dubbele missie geweest? Na afloop van hun tiendaagse reis naar China en Singapore vorig week waren Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) en minister van Economie, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel Fientje Moerman (VLD) er nog altijd niet uit. Feit is dat hun trip niet samen was voorbereid en dat resulteerde tien dagen lang in veel contraproductieve ruis en irritaties tussen de twee officiële delegaties, tussen deze delegaties en de diplomatieke vertegenwoordiging in de twee bezochte landen, en tussen de Belgische diplomaten en de Vlaamse economische vertegenwoordigers. Toch was er een heuse 'Vlaamse Chinastrategie' voor deze missie bedacht. De 'socialistische markteconomie' van China groeit door 'een politiek van opening en hervorming' ( 'gaige yu kaifang') met bijna 10 procent per jaar. Met 1,3 miljard mensen is het de grootste consumentenmarkt ter wereld. Grote bedrijven zoals Janssen Pharmaceutica, Bekaert, Umicore, Picanol en anderen hadden dat jaren geleden al in de gaten. Andere Vlaamse bedrijven willen hen nu op korte termijn achterna. Een Vlaams Huis in Peking en dienstencentra voor Vlaamse bedrijven in diverse grote Chinese steden moeten hen daarbij ondersteunen. Omgekeerd mikt de Vlaamse regering ook op Chinese investeringen in Vlaanderen met onder meer een dienstencentrum voor Chinese bedrijven en een Chinese school in Vlaanderen, (federale) fiscale stimuli en het uitspelen van de logistieke troeven van Vlaanderen. De Chinese 'kenniseconomie in wording' biedt dan weer mogelijkheden om de mobiliteit van onderzoekers tussen Vlaanderen en China te verhogen en om samen te werken op het vlak van onder meer de bio- en de milieutechnologie. Bij al dat 'internationaal ondernemen' tussen Vlaanderen en China tracht de Vlaamse regering ook een graantje mee te pikken van de stroom van rijkere Chinezen die als toerist naar Europa komen (tegen 2015 wordt hun aantal geschat op 100 miljoen). Daarom trekt minister van Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) in de lente van 2006 oostwaarts. Hij kan zich dan op zijn beurt oefenen in het opbouwen van 'guanxi', want wie zaken wil doen met Chinezen moet lang en veel investeren in relaties. Tegen 2012 moet de Liefkenshoekspoortunnel er echt zijn.