De voorbije jaren zijn tal van groene belastingen ingevoerd. Vaak zijn ze gecamoufleerd als heffingen of bijdragen. Of, als jongste in de rij, als een toegangsticket tot het containerpark van de gemeentelijke intercommunales - met als dubbel gevolg dat het daar een stuk rustiger is geworden en dat in wegbermen en verlaten bosjes steeds meer afgedankte elektrotoestellen, versleten matrassen en ander afval valt te vinden. Niettemin, de zorg voor het milieu kan niet gratis zijn (al zijn op i...

De voorbije jaren zijn tal van groene belastingen ingevoerd. Vaak zijn ze gecamoufleerd als heffingen of bijdragen. Of, als jongste in de rij, als een toegangsticket tot het containerpark van de gemeentelijke intercommunales - met als dubbel gevolg dat het daar een stuk rustiger is geworden en dat in wegbermen en verlaten bosjes steeds meer afgedankte elektrotoestellen, versleten matrassen en ander afval valt te vinden. Niettemin, de zorg voor het milieu kan niet gratis zijn (al zijn op internationale schaal die inspanningen futiel in vergelijking met de ecologische ramp die de oorlog in Irak veroorzaakt). Een ecologische fiscaliteit hoeft niet altijd uit verhogingen te bestaan, ze kan de groene gedachte evengoed met kortingen stimuleren. De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning is sinds nieuwjaar van kracht. De federale overheidsdienst Financiën heeft onlangs zijn ambtenaren de gedetailleerde toepassingsregels toegezonden (circulaire AOIF Nr. 2/2003 van 20 februari). Het principe is eenvoudig: wie het milieu minder belast, betaalt minder belastingen. De belastingverlaging bedraagt vijftien procent van de uitgaven voor de vervanging van oude stookketels, de installatie van een waterverwarmer met zonne-energie en de plaatsing van zonnepanelen voor productie van elektriciteit. Ze stijgt tot 40 procent voor de plaatsing van dubbele beglazing - een terrasdeur staat gelijk met een raam, besliste de fiscus die nooit iets aan het toeval overlaat -, de isolatie van daken, de plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat op de centrale verwarming en voor het laten verrichten van een energie-audit van de woning. De totale belastingvermindering kan nooit groter zijn dan 600 euro. In een bui van generositeit maakt het voor de fiscus niets uit of voor dezelfde werken een premie, subsidie of terugbetaling van het gewest is verkregen. Aangezien in Vlaanderen dergelijke systemen bestaan, kan een woningeigenaar voor zijn ecologische uitgaven twee keer langs dezelfde kassa passeren. Hij moet wel enig geduld oefenen. De belastingvermindering geldt vanaf het begin van het jaar, op de inkomsten 2003 dus, maar die worden slechts verrekend in het aanslagjaar 2004. Bij de belastingaangifte volgend jaar komt nogal wat papierwerk en bewijsvoering over de milieu-investeringen kijken. En er kan geen sprake van zijn dat een handige Pool de karwei klust. Voor de fiscus tellen alleen geregistreerde aannemers.