Groen!-voorzitster Mieke Vogels verkoos op de dag na de verkiezingen van 7 juni de nadruk te leggen op de twee gewonnen zetels en niet op het verlies van 1 procent. In dezelfde adem sloot ze ook de deur voor een debat over haar eigen positie. Dat is niet naar de zin van Flor Orij, van wie een kritische mail aan het adres van de partijtop vorig jaar uitlekte in de pers. 'Met de kritiek die we toen leverden,...

Groen!-voorzitster Mieke Vogels verkoos op de dag na de verkiezingen van 7 juni de nadruk te leggen op de twee gewonnen zetels en niet op het verlies van 1 procent. In dezelfde adem sloot ze ook de deur voor een debat over haar eigen positie. Dat is niet naar de zin van Flor Orij, van wie een kritische mail aan het adres van de partijtop vorig jaar uitlekte in de pers. 'Met de kritiek die we toen leverden, hebben we nu grotendeels gelijk gekregen. Helaas heeft de partij toen niet naar ons geluisterd. Groen! had de voorbije campagne wel een mooi nieuw verhaal, maar om dat te kunnen vertalen voor de kiezer heb je ook nieuwe boodschappers nodig.' FLOR ORIJ: Mieke had de voorbije twee jaar enorm veel punten kunnen scoren als fractieleidster. Kijk maar naar het voorbeeld van Jan Peumans bij N-VA. Er waren toen drie of vier andere kandidaten voor het voorzitterschap. Een van die mensen had als nieuw gezicht kunnen dienen. ORIJ: Onder Vogels is de partij nog meer dan onder Vera Dua voluit blijven inzetten op de grote steden. Voor provincies als West-Vlaanderen en Limburg maakt dat de zaken extra moeilijk. Vanuit de nationale partij zouden er meer methodieken moeten komen om de partij ook op het platteland te helpen uitbouwen. In plaats van een provinciale coördinatie moeten er middelen worden vrijgemaakt om lokale mandatarissen en besturen te ondersteunen. Op plaatsen waar we wél behoorlijke scores halen, zoals hier in Alken, is dat te danken aan een actieve basiswerking met aandacht voor de lokale problemen. Niet door de grote groene ideeën die ons vanuit Brussel worden opgelegd. ORIJ: Na onze kritiek van vorig jaar heeft de partij geen interesse getoond voor de basiswerking die wij noodzakelijk achten om ook nationaal goede resultaten te behalen. Door niet op de lijst te gaan staan, hebben we een signaal willen geven. We hebben wel een bescheiden campagne gevoerd. En we hebben gewacht met onze kritiek tot na de verkiezingen. Nu die voorbij zijn, hopen we dat er binnen de partij een debat zal komen. Hannes Cattebeke