Na weken bakkeleien over de wenselijkheid van een energiecheque, besliste de federale regering twee weken geleden dat er een korting van 17,35 procent komt op stookolieleveringen tussen 1 juni en 31 december. Dezelfde korting komt er na 1 januari ook voor gas. Daarnaast krijgen gezinnen met een laag inkomen een hogere tegemoetkoming van het stookoliefonds (195 euro).
...

Na weken bakkeleien over de wenselijkheid van een energiecheque, besliste de federale regering twee weken geleden dat er een korting van 17,35 procent komt op stookolieleveringen tussen 1 juni en 31 december. Dezelfde korting komt er na 1 januari ook voor gas. Daarnaast krijgen gezinnen met een laag inkomen een hogere tegemoetkoming van het stookoliefonds (195 euro). Het is niet meer dan billijk dat de overheid de meerinkomsten die ze binnenrijft door de stijgende olieprijzen, teruggeeft aan de consumenten. De manier waarop ze dat doet, is echter een gemiste kans. Niet alleen geeft de regering de consument een vals gevoel van veiligheid (de staat zal ons wel beschermen tegen hoge energieprijzen), ze maakt evenmin gebruik van deze 'meevaller' om investeringen in energiebesparende maatregelen te stimuleren. De meerinkomsten aan btw en accijnzen worden voor dit jaar geschat op 275 miljoen euro. De petroleumindustrie wordt vriendelijk verzocht nog eens 100 miljoen euro op te hoesten om het stookoliefonds te spijzen. Als dat geld terugvloeit naar de consument, gaat het deze winter domweg in rook op. Letterlijk. Verstandiger ware het dat geld te stoppen in een soort fonds dat moet dienen als voorlopige financiering van investeringen in isolatie, zonneboilers, dubbele beglazing of andere duurzame maatregelen. Mensen met een modaal tot hoog inkomen zijn blij met de verhoogde fiscale aftrek (van 720 naar 1200 euro) voor 'groene' investeringen, maar voor mensen met een laag inkomen is dat een slechte regeling. Ze krijgen hun geld immers twee jaar later - via hun belastingbrief - terug. De federale regering had de terugbetaling van de meeropbrengsten kunnen koppelen aan de verplichting om duurzame investeringen te doen. Een zonneboiler kan de verwarmingskosten met 50 procent drukken, en in een bescheiden woning kan een degelijke isolatie een besparing van 600 euro opleveren. De Vlaamse Confederatie Bouw berekende in oktober 2004 dat per 10.000 woningen die beter geïsoleerd worden, er 1200 arbeidsplaatsen bijkomen. De sector van de windenergie leverde in Duitsland al 300.000 arbeidsplaatsen op. Of hoe de prijs van de olie ook een onderdeel van het loopbaaneindedebat kan zijn. Minister van Milieu Kris Peeters (CD&V) sprak vorige week in De Morgen de hoop uit dat de huidige oliecrisis een mentaliteitsverandering zou veroorzaken bij de burgers en hen ertoe zou aanzetten zuiniger met energie om te gaan. Een verstandige overheid helpt die burger een handje om zijn mentaliteit te veranderen. Met een gerichte, eenmalige, investeringssteun wordt groene elektriciteit ook echt gratis elektriciteit. De zon schijnt en de wind waait. Gratis. In België zoals in Saudi-Arabië. Karl van den BroeckDe regering maakt van deze 'meevaller' geen gebruik om investeringen in energiebesparende maatregelen te stimuleren.