Sinds twee weken is news.google.be online. Op dit nieuwsportaal van de machtige zoekmachine Google kun je in een oogopslag het belangrijkste nieuws uit zo'n vierhonderd nieuwsbronnen raadplegen: van De Standaard over Vrtnieuws.net tot De Telegraaf en de Volkskrant. Alle gratis informatie die door die bronnen op hun eigen sites wordt gezet, wordt door een slim - en ultrageheim - computerprogramma gefilterd en gerangschikt. Er komt geen mensenhand of -bre...

Sinds twee weken is news.google.be online. Op dit nieuwsportaal van de machtige zoekmachine Google kun je in een oogopslag het belangrijkste nieuws uit zo'n vierhonderd nieuwsbronnen raadplegen: van De Standaard over Vrtnieuws.net tot De Telegraaf en de Volkskrant. Alle gratis informatie die door die bronnen op hun eigen sites wordt gezet, wordt door een slim - en ultrageheim - computerprogramma gefilterd en gerangschikt. Er komt geen mensenhand of -brein bij te pas. Het systeem werd in 2002 door Google voor het eerst toegepast op Amerikaanse nieuwssites. In een mum van tijd groeide news.google.com uit tot een van de belangrijkste nieuwssites ter wereld. Eigenlijk zijn de nieuwsportalen van Google (en er zijn er al 34) niet meer dan overzichtelijke persoverzichten met een doorkiesmogelijkheid. Op die manier leiden ze ook bezoekers af naar de individuele nieuwssites. De Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers (BVDU) vindt het evenwel ongehoord dat Google geen toestemming heeft gevraagd om de artikelen over te nemen. Als Google niet bereid is tot een financieel compromis, stapt de BVDU naar de rechtbank. Op de site van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) regende het reacties op de halsstarrige houding van de uitgevers. Vreemd was wel dat die reacties er kwamen omdat internetgebruikers het artikel over Google op de VVJ-site hadden bereikt... via news.google.be. Die site kreeg de voorbije week dubbel zoveel bezoekers als normaal. Op die manier werd het bewijs geleverd dat de portaalsite een win-winsituatie creëert. Google wordt er (onrechtstreeks) beter van, maar de nieuwssites van de kranten krijgen er ook meer bezoekers door, wat een gunstig effect kan hebben op hun reclame-inkomsten. De Nederlandse krantenuitgevers kijken de kat uit de boom. Zij verloren ooit een rechtszaak tegen de website kranten.nl die ook een persoverzicht met doorklikmogelijkheden onderhield. Er is overigens iets vreemds aan de hand met news.google.be. Dit internetadres biedt toegang tot dezelfde nieuwsbronnen als news.google.nl (die ook vorige week online ging), alleen worden ze lichtjes anders gerangschikt. De Franstalige Belgen moeten voor hun nieuws surfen naar news.google.fr of kunnen op news.google.be doorklikken naar 'Belgique'. Daar vindt u nieuws uit bronnen als Le Monde en Le Soir broederlijk naast elkaar. Google heeft België dus netjes in tweeën gesplitst en zowel de oude rattachistische droom van vele Walen als de orangistische droom van heel wat Vlamingen in vervulling doen gaan. Het valt af te wachten of dankzij deze nieuwssite de kloof tussen Nederland en Vlaanderen, die vooral ontstond na de komst van VTM, opnieuw wat kleiner zal worden. K.v.d.B.