In 'Zorg is geen product dat je in de supermarkt kunt kopen' (Knack nr. 42) schetst Peter Degadt een negatief beeld van het grootste artsensyndicaat van België, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), en meer bepaald van haar bereidheid om het zie...

In 'Zorg is geen product dat je in de supermarkt kunt kopen' (Knack nr. 42) schetst Peter Degadt een negatief beeld van het grootste artsensyndicaat van België, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), en meer bepaald van haar bereidheid om het ziekenhuislandschap te herorganiseren. Wij betreuren dat ten zeerste. In overleg met de minister vraagt de BVAS een consensusmodel voor het bestuur van de nieuwe ziekenhuiswerken. De aanwezigheid van artsen in het bestuur van zulke netwerken is namelijk van cruciaal belang voor de kwaliteit van de verleende zorg. Zonder medische inbreng in het bestuur van een zorgorganisatie neemt het risico van misstanden toe. Het volstaat om het Stafford Hospital-schandaal in herinnering te brengen. Tussen 2005 en 2008 stierven in dat Britse ziekenhuis vele honderden patiënten een vermijdbare dood omdat het ziekenhuismanagement heel strikte top-downinstructies gaf over hoe artsen en verpleegkundigen patiënten moesten behandelen, waar er bespaard moest worden enzovoort. Wie protesteerde, werd met ontslag bedreigd. 'Stafford Hospital' geldt als het prototype van wat er kan mislopen als artsen uit het beheer van het ziekenhuis worden geweerd. In tegenstelling tot wat de heer Degadt zegt, zoekt de BVAS geen conflictmodel maar een consensusmodel.