Het was Vlaams Parlementslid Johan Sauwens (CD&V) die de kat de bel aanbond. Steeds meer organisatoren van sport-, socioculturele of kunstmanifestaties zitten in de problemen. De daling van de cultuur- en sportsponsoring door de privésector wordt immers geraamd op 30 procent. Zelfs de allergrootsten zijn niet immuun. Sauwens citeerde BOIC-voorzitter Philippe Rogge, die op een congres in Barcelona had verteld dat de Olympische Spelen van Londen vier grote sponsors hebben zien afhaken. Ook de formule 1, het WK rally, de tennis- en de golfsport zagen grote geldschieters vertrekken.
...

Het was Vlaams Parlementslid Johan Sauwens (CD&V) die de kat de bel aanbond. Steeds meer organisatoren van sport-, socioculturele of kunstmanifestaties zitten in de problemen. De daling van de cultuur- en sportsponsoring door de privésector wordt immers geraamd op 30 procent. Zelfs de allergrootsten zijn niet immuun. Sauwens citeerde BOIC-voorzitter Philippe Rogge, die op een congres in Barcelona had verteld dat de Olympische Spelen van Londen vier grote sponsors hebben zien afhaken. Ook de formule 1, het WK rally, de tennis- en de golfsport zagen grote geldschieters vertrekken. Gevreesd wordt dat ook de allerkleinsten, van de organisatoren van kermiskoersen tot amateurtheaters in onze dorpen, zware klappen zullen krijgen. Wil de lokale bakker nog wel met centjes over de brug komen om met zijn advertentie in het programmaboekje te staan? Of het zo'n vaart zal lopen, valt nog te bezien. Bij de regionale media zijn de advertentiebestedingen alvast niet gedaald, integendeel. Door verschuiving van de budgetten van nationale campagnes naar (goedkopere) regionale, doen zij het verrassend goed. Sauwens vroeg aan minister van Cultuur en Sport Bert Anciaux (SP.A) om een meldpunt op te richten waar organisatoren die hun sponsors zien afhaken zich kunnen aanbieden. Het zou immers doodzonde zijn dat organisaties die al jarenlang zonder overheidsgeld overleven nu definitief over de kop zouden gaan terwijl een tijdelijke overbrugging van de overheid hen zou kunnen helpen. Sauwens had ook al een potje geld gevonden. Volgens de CD&V, die Anciaux al een tijdje op de hielen zit en zijn beleid soms met vlijmscherpe vragen aanvalt, zit de minister nog op 4 miljoen euro. Die wilde hij eerst gebruiken om een zwembeurt overal in Vlaanderen nog maar 1 euro te doen kosten. CD&V vond dat maar niks omdat de maatregel maar voor één jaar gold, en Anciaux haalde bakzeil. Anciaux had een antwoord(je) klaar: CultuurInvest zal voortaan overbruggingskredieten kunnen geven aan - bijvoorbeeld - muziekfestivals. Hij zag ook wel iets in een meldpunt. De overheid heeft in deze crisistijden een cruciale rol te spelen om de economie opnieuw op te krikken. Geld in bodemloze putten gooien, is nooit een goed idee. Maar het stimuleren van creatieve industrieën, kunst en cultuur, sportmanifestaties en grote en kleine evenementen zou een weldaad kunnen zijn voor de economie. De Japanners hebben dat alvast begrepen. In het nieuwe relanceplan van de regering in Tokio worden grote bedragen voorbehouden voor de cultuursector. Zo valt weldra een ware manga-invasie in Europa en de VS te verwachten. Vlaanderen heeft op dat vlak ook heel wat troeven. Alleen zitten wij hier opgescheept met een Vlaamse regering die zelfs geen cultuurluik in haar toekomstplan 'Vlaanderen in Actie' heeft opgenomen. Oh ja, Herman Schueremans had zijn oplossing voor alle problemen in de sport- en cultuursector: schaf de subsidies af en voer de tabaksreclame weer in. Dan zijn alle problemen opgelost. Soms kan het leven in het liberale Utopia toch simpel zijn. door Karl van den Broeck