Is de baby van prins Filip en prinses Mathilde dan gewoon prinses van België?

Robert Senelle: Theoretisch kunnen ze een nieuw geboren lid van de koninklijke familie een speciale titel geven, maar dat wordt zelden gedaan. Alle leden van de koninklijke familie zijn natuurlijk ook nog altijd Hertog(in) van Saksen en Prins(es) van Saksen-Coburg. Ze dragen die dynastieke titels niet meer, maar ze zijn niet afgeschaft.
...

Robert Senelle: Theoretisch kunnen ze een nieuw geboren lid van de koninklijke familie een speciale titel geven, maar dat wordt zelden gedaan. Alle leden van de koninklijke familie zijn natuurlijk ook nog altijd Hertog(in) van Saksen en Prins(es) van Saksen-Coburg. Ze dragen die dynastieke titels niet meer, maar ze zijn niet afgeschaft. Senelle: Geadopteerde en buitenechtelijke kinderen zijn niet troongerechtigd. Dat staat zo in de grondwet. Een geadopteerd kind kan wel deel uitmaken van de koninklijke familie. Maar adoptie is in koninklijke middens weinig gebruikelijk. Voor een vorstenhuis is de biologische afstamming allesbepalend. Senelle: De grondwetswijziging van 21 juni 1991 heeft de zogenaamde Lex Salica, die vrouwen van de troonopvolging uitsloot, afgeschaft. Volgens mij had die hervorming niets met prins Laurent te maken. In de meeste Europese koningshuizen konden vrouwen al veel langer de troon bestijgen. Bovendien was er een heel sterke druk van de feministische bewegingen in ons land om die discriminatie uit de wereld te helpen. Ze hebben toen vooral gemeend dat de monarchie toch enigszins gemoderniseerd moest worden. Maar één soort van seksuele discriminatie blijft nog bestaan: de echtgenote van een koning wordt automatisch koningin, maar de echtgenoot van een koningin is slechts prins-gemaal. Zo wil het een oude vorstelijke traditie. Die is ontstaan uit angst dat als de man van de koningin ook koning zou worden genoemd, hij als 'chef' zou worden beschouwd.Senelle: Daarover staat niets op papier. Dat is de verantwoordelijkheid van de koning en van de regering. Senelle: Er is maar één belangrijk element: de troonopvolgster moet het akkoord van de koning krijgen voor haar huwelijk. Anders verliest zij het recht op de troon. Senelle: In Nederland is het lidmaatschap van de koninklijke familie bij koninklijk besluit vastgelegd. In België bestaat dat systeem niet. Maar krachtens de grondwet bestaat de koninklijke familie uit de wettige afstammelingen in rechte lijn van koning Leopold I. Dat zijn in deze tijd alleen: de koning en de koningin, hun kinderen en kleinkinderen. Senelle: Zij maakt deel uit van de koninklijke familie omdat zij de weduwe van een overleden koning is. In Nederland verliest een koningin die niet langer de gemalin van een koning is haar titel en wordt ze opnieuw een prinses. Bij ons is dat niet zo. Ik vind dat persoonlijk een vergissing. Er is maar plaats voor één koningin. Senelle: Dat impliceert niets. Behalve dat de kinderen van de koning en de koningin allemaal een dotatie ontvangen. Daarnaast hebben ze geen enkel voorrecht. Zij genieten ook van geen enkele immuniteit. Ze kunnen vervolgd en veroordeeld worden. Senelle: Hier moet een onderscheid worden gemaakt tussen de grondwet en de grondwettelijke gewoonten, die in elk democratisch land vrij belangrijk zijn. De grondwet zegt dat de ministers alleen politiek verantwoordelijk zijn voor de daden van de koning. Met andere woorden: de koning kan niets doen zonder het akkoord van de regering. Maar dat is gaandeweg uitgebreid en nu gaat men ervanuit dat de regering ook verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de koninklijke prinsen. Senelle: Dat is door de wetgever niet geëxpliciteerd, maar dat is wellicht de bedoeling. In het Verenigd koninkrijk is het toch ook zo? C.A.'Over de opvoeding van een troonopvolger staat niets op papier, dat is de verantwoordelijkheid van de koning en de regering.'