Cohezio is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, gevestigd in Brussel. De dienst kijkt toe op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers op de werkplek, zoals wettelijk voorzien is. Cohezio bestaat uit een multidisciplinair team met onder anderen arbeidsartsen, psychologen, preventieadviseurs, ergonomen, ingenieurs... De dienst wil dé professionele partner zijn op het vlak van bevordering...

Cohezio is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, gevestigd in Brussel. De dienst kijkt toe op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers op de werkplek, zoals wettelijk voorzien is. Cohezio bestaat uit een multidisciplinair team met onder anderen arbeidsartsen, psychologen, preventieadviseurs, ergonomen, ingenieurs... De dienst wil dé professionele partner zijn op het vlak van bevordering en begeleiding van het welzijn van werknemers, zowel in de privé- als in de openbare sector. "Wij merken dat werkgevers de re-integratie van personen die uitvielen wegens borstkanker niet zelden onderschatten", steekt Lindsay Van de Keere, communicatie- en marketingmanager bij Cohezio, van wal. "Daarom vinden we het vanzelfsprekend om het Pink Monday-project van Pink Ribbon te ondersteunen, want het sluit perfect aan bij onze missie en waarden." Bij Cohezio is bijna driekwart van het personeel vrouw, en ook hier ondervonden ze al dat terugkeren naar de werkplek na borstkanker niet altijd van een leien dakje loopt. "Onze klanten zijn werkgevers die veelal verwachten dat terugkeerders meteen volop meedraaien. Er is een duidelijke nood aan informatie", stelt Van de Keere vast. "Sommige gewezen borstkankerpatiënten wensen bijvoorbeeld halftijds te starten, omdat ze moe zijn door de behandelingen of geregeld op controle moeten." Cohezio informeert werkgevers over mogelijke begeleidingstrajecten. Ook personeelsdiensten zijn niet altijd vertrouwd met re-integratie na kanker. Daarvoor kunnen ze een beroep doen op een externe dienst, zoals Cohezio. De dienst biedt werknemers begeleiding en coaching aan, maar enkel op vraag van de werkgever. "We weten uit ervaring dat mensen die kanker hebben overleefd graag weer aan de slag gaan." Maar borstkankerpatiënten die de draad opnieuw willen oppikken, botsen niet zelden op grenzen, bij henzelf of bij hun werkgever. Een goede omkadering maakt dan het verschil. "Er wordt nog te weinig gebruikgemaakt van professionele begeleiding", besluit Lindsay Van de Keere. "Daarom brengen we samen met Pink Ribbon de op maat gemaakte re-integratietrajecten onder de aandacht."