Het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de KU Leuven probeert een historische polemiek op te lossen.
...

Het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de KU Leuven probeert een historische polemiek op te lossen.De Franse Revolutie kostte in 1793 de kop van koning Louis XVI en zijn eega Marie-Antoinette. De geschiedenis wil dat hun zoon, Louis XVII, op 8 juni 1795 in een gevangenis in Parijs overleed aan tbc. Hij zou begraven zijn op het kerkhof Sainte Marguerite. De snaak was amper dood, of er circuleerden al geruchten dat hij niet de kroonprins was. Die zou elders levend verborgen zijn. Om het geëmmer van zelfverklaarde kroonprinsen te fnuiken, beslisten de Franse autoriteiten in 1846 om het lijk op te graven. Het onderzoek gaf nooit uitsluitsel. DNA-analyse zou dat wel kunnen. Het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid (CME) van de KU Leuven heeft enkele stukjes haar van de vermeende Louis XVII ter beschikking gekregen. Analyse daarvan leverde belangwekkende resultaten op. Vergelijk met het DNA van een afstammeling van Marie-Antoinette zou een historische polemiek uit de weg kunnen ruimen. Om na te gaan of de overlevering correct was, is professor Jean-Jacques Cassiman van het CME dringend op zoek naar een rechtstreekse afstammeling van Maria-Theresia, de moeder van Marie-Antoinette. Omdat van de haren alleen de schachten bewaard bleven, en daarin geen kern-DNA zit, onderzocht het CME het DNA van de mitochondrieën : celorganellen die voor de energievoorziening instaan, en alleen via de moeder worden overgeërfd. In de afstammingslijn die uitsluitsel zou kunnen geven, mag dus geen man zitten tenzij als laatste. Mensen met nuttige inlichtingen kunnen terecht op het CME, Gasthuisberg, Herestraat 49 te 3000 Leuven (tel. 016/34.58.60). DNA-onderzoek werd al aangewend om te bevestigen dat de lichamen die in 1991 in een anoniem Russisch graf ontdekt werden, deze waren van de tsarenfamilie die in 1918 door de bolsjevieken werd vermoord. Voor deze analyse werd eveneens mitochondriaal DNA gebezigd. Het DNA van de Britse prins-gemaal Philip, wiens grootmoeder langs moeders zijde de zuster van de tsarina was, leverde het uitsluitsel. Later konden ook de claims van een vrouw die had beweerd de ?vermiste? prinses Anastasia te zijn, worden weerlegd. Ook de lijken van de Amerikaanse gangster Jesse James en de Duitse oorlogsmisdadiger Joseph Mengele konden door middel van DNA-onderzoek ondubbelzinnig worden geïdentificeerd. Moordenaar Marc Dutroux kon weigeren om zijn DNA te laten onderzoeken op basis van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.