JA

samengesteld door Jan Jagers
...

samengesteld door Jan JagersSinds januari voert een groep jonge mensen een ludieke actie om van Gent een onafhankelijke vrijstaat te maken waarin West-Vlamingen niet meer welkom zijn. De N-VA parodiërend, doen ze dat onder de vlag van de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA). Hun doel is de Vlamingen een spiegel voor te houden: Als je in het discours van N-GA Gent vervangt door Vlaanderen, en West-Vlamingen door allochtonen of Walen, dan kom je immers uit bij de ideologie die door sommige partijen in realiteit wordt gepropageerd. Hun sociaal experiment - zo noemen zij het - is uniek en briljant gevonden. Het is politieke vorming om u tegen te zeggen. Dat blijkt uit de vele reacties die ik heb gekregen. Ik heb zelfs e-mails ontvangen van Vlaams Belangkiezers die het erg bleken te vinden dat West-Vlamingen zich in onze stad zouden moeten inburgeren of niet meer worden toegelaten. De ogen van die mensen zijn opengegaan. Ze zien nu in achter welk soort holle slogans ze zich in het verleden hebben geschaard. Dat N-VA ontevreden is, dat kan ik begrijpen. Die partij is het niet gewoon om tegengesproken te worden. Ik ben de burgemeester van alle Gentenaren, maar dat neemt niet weg dat ik ook een eigen overtuiging heb die ik mag ventileren. De N-VA stookt de Vlamingen op tegen de Walen en is, samen met CD&V, verantwoordelijk voor de politieke chaos in België de voorbije maanden. Men had het mij gevraagd, maar hoewel het niets afdoet aan mijn steun voor het project, heb ik dat aanbod vriendelijk afgewezen. Een keizer leidt een autoritair regime en dat kan ik als democraat onmogelijk onderschrijven. Nee, serieus nu: ik mag wel een overtuiging hebben, maar ik wou deze actie niet persoonlijk politiek recupereren. Op zich hebben wij niets tegen een parodie waarin studenten zich eens goed uitleven, maar de initiatiefnemers hebben duidelijk meer tijd gestoken in het kopiëren van onze huisstijl dan in het bestuderen van ons programma en discours. De initiatiefnemers van N-GA gooien alle clichés op een hoop en doen daardoor net datgene wat ze zeggen te willen bestrijden. Wat vooral stoort, is dat ze de automatische associatie maken tussen nationalisme en onverdraagzaamheid. Bepaalde vormen van nationalisme zijn inderdaad op uitsluiting geënt, maar niet het nationalisme van de N-VA. Wel integendeel. De N-VA is een redelijke partij, die vindt dat iedereen die dat wil deel moet kunnen uitmaken van de Vlaamse gemeenschap. Het is ridicuul en vervelend hoe die studenten separatisme hebben verward met vreemdelingenhaat. We vinden België geen geschikt bestuursniveau, maar we zetten geen mensen tegen elkaar op. Het klopt dat we in onze verkiezingscampagne de PS hebben geviseerd, maar dat is niet hetzelfde als een volledige bevolkingsgroep culpabiliseren. Wij creëren geen vijandbeeld. Wij zijn voor solidariteit, maar in een andere dan de Belgische context. De Europese, bijvoorbeeld. Onze vraag naar een staatshervorming is niet gericht tegen de Walen, want zij worden er zelf beter van. Nee. Ze hebben hun actie ondernomen met het oog op wat sommigen als een acuut gevaar beschouwen: het uiteenvallen van België. N-VA heeft de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld in dat debat, veel meer dan Vlaams Belang. De ironie van N-GA kunnen we wel smaken, maar dat burgemeester Daniël Termont de actie aangrijpt om naar ons te verwijzen, is op zijn minst gezegd bedenkelijk. Er ligt werk op de plank, want blijkbaar is het niet voor iedereen duidelijk dat er verschillende vormen van nationalisme bestaan.Sinds januari voert een groep jonge mensen een ludieke actie om van Gent een onafhankelijke vrijstaat te maken waarin West-Vlamingen niet meer welkom zijn. De N-VA parodiërend, doen ze dat onder de vlag van de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA). Hun doel is de Vlamingen een spiegel voor te houden: Als je in het discours van N-GA Gent vervangt door Vlaanderen, en West-Vlamingen door allochtonen of Walen, dan kom je immers uit bij de ideologie die door sommige partijen in realiteit wordt gepropageerd. Hun sociaal experiment - zo noemen zij het - is uniek en briljant gevonden. Het is politieke vorming om u tegen te zeggen. Dat blijkt uit de vele reacties die ik heb gekregen. Ik heb zelfs e-mails ontvangen van Vlaams Belangkiezers die het erg bleken te vinden dat West-Vlamingen zich in onze stad zouden moeten inburgeren of niet meer worden toegelaten. De ogen van die mensen zijn opengegaan. Ze zien nu in achter welk soort holle slogans ze zich in het verleden hebben geschaard. Dat N-VA ontevreden is, dat kan ik begrijpen. Die partij is het niet gewoon om tegengesproken te worden. Ik ben de burgemeester van alle Gentenaren, maar dat neemt niet weg dat ik ook een eigen overtuiging heb die ik mag ventileren. De N-VA stookt de Vlamingen op tegen de Walen en is, samen met CD&V, verantwoordelijk voor de politieke chaos in België de voorbije maanden. Men had het mij gevraagd, maar hoewel het niets afdoet aan mijn steun voor het project, heb ik dat aanbod vriendelijk afgewezen. Een keizer leidt een autoritair regime en dat kan ik als democraat onmogelijk onderschrijven. Nee, serieus nu: ik mag wel een overtuiging hebben, maar ik wou deze actie niet persoonlijk politiek recupereren. Op zich hebben wij niets tegen een parodie waarin studenten zich eens goed uitleven, maar de initiatiefnemers hebben duidelijk meer tijd gestoken in het kopiëren van onze huisstijl dan in het bestuderen van ons programma en discours. De initiatiefnemers van N-GA gooien alle clichés op een hoop en doen daardoor net datgene wat ze zeggen te willen bestrijden. Wat vooral stoort, is dat ze de automatische associatie maken tussen nationalisme en onverdraagzaamheid. Bepaalde vormen van nationalisme zijn inderdaad op uitsluiting geënt, maar niet het nationalisme van de N-VA. Wel integendeel. De N-VA is een redelijke partij, die vindt dat iedereen die dat wil deel moet kunnen uitmaken van de Vlaamse gemeenschap. Het is ridicuul en vervelend hoe die studenten separatisme hebben verward met vreemdelingenhaat. We vinden België geen geschikt bestuursniveau, maar we zetten geen mensen tegen elkaar op. Het klopt dat we in onze verkiezingscampagne de PS hebben geviseerd, maar dat is niet hetzelfde als een volledige bevolkingsgroep culpabiliseren. Wij creëren geen vijandbeeld. Wij zijn voor solidariteit, maar in een andere dan de Belgische context. De Europese, bijvoorbeeld. Onze vraag naar een staatshervorming is niet gericht tegen de Walen, want zij worden er zelf beter van. Nee. Ze hebben hun actie ondernomen met het oog op wat sommigen als een acuut gevaar beschouwen: het uiteenvallen van België. N-VA heeft de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld in dat debat, veel meer dan Vlaams Belang. De ironie van N-GA kunnen we wel smaken, maar dat burgemeester Daniël Termont de actie aangrijpt om naar ons te verwijzen, is op zijn minst gezegd bedenkelijk. Er ligt werk op de plank, want blijkbaar is het niet voor iedereen duidelijk dat er verschillende vormen van nationalisme bestaan.