JEF: Ik kan natuurlijk niet echt vergelijken met andere universiteiten. Maar wat ik altijd geapprecieerd heb aan de RUG is de grote openheid en de studentvriendelijke atmosfeer. Studenten worden hier behandeld als volwassen mensen die zich uit de slag kunnen trekken. De afstand met de proffen is ook relatief klein. En Gent is natuurlijk een geweldige stad, waar ook buiten de lesuren ongelooflijk veel te beleven valt.
...

JEF: Ik kan natuurlijk niet echt vergelijken met andere universiteiten. Maar wat ik altijd geapprecieerd heb aan de RUG is de grote openheid en de studentvriendelijke atmosfeer. Studenten worden hier behandeld als volwassen mensen die zich uit de slag kunnen trekken. De afstand met de proffen is ook relatief klein. En Gent is natuurlijk een geweldige stad, waar ook buiten de lesuren ongelooflijk veel te beleven valt. JEF: Gent is sowieso een cultureel bruisende stad. Verder zijn er nog diverse culturele studentenverenigingen, zoals een eigen filmclub, verscheidene toneelverenigingen, een schildersatelier, studentenorkest, studentenfanfare. Veel studentenverenigingen - conventen - zijn exclusief verbonden met een bepaalde studierichting (bijvoorbeeld Germania met de Germaanse filologie). Zo zijn er al 28. Die verenigingen hebben vaak een uitgewerkte dienstverlening voor hun leden, zoals cursusverkoop, samenstelling van het examenrooster en allerhande animatie. De 47 andere studentenverenigingen concentreren zich specifiek op een bepaald thema en staan open voor studenten uit alle studierichtingen. Dat thema kan maatschappijkritisch zijn, zoals de 11.11.11-jongeren bijvoorbeeld. Er zijn wetenschappelijke verenigingen, zoals de Archeologische Werkgroep, en culturele - de Fotoklas - of politiek-filosofische, zoals het Anarchistisch Collectief. Er zijn bij mijn weten geen verenigingen die louter debatten opzetten. Maar de politieke en filosofische studentenverenigingen organiseren wel regelmatig debatten. Ook andere studentenverenigingen doen dat wel eens een enkele keer. Er is voorts een speciaal Senioren Konvent, dat de diverse verenigingen voor afgestudeerden coördineert. En dan heb je natuurlijk nog de studentenpers en de verenigingen van de verschillende studentenhomes. JEF: Die bestaan nog, maar de tijd dat ze een morele verplichting waren voor iedere student lijkt wat voorbij. Trouwens, tegenwoordig laat nog slechts een minderheid van de studenten zich dopen. Veel studentenverenigingen spelen daarop in, door de dopen minder mensonterend te maken of ze zelfs af te schaffen. Bij sommige studentenverenigingen is een doop wel verplicht voor je bij het presidium mag. Maar normaal gesproken, mag je aan alle activiteiten meedoen zonder gedoopt te zijn. JEF: Er zijn natuurlijk de centrale universitaire diensten: het adviescentrum voor studenten, voor studieproblemen, en de sociale dienst, voor sociale problemen. De meeste faculteiten hebben ook nog een eigen dienst studentenbegeleiding, vaak specifiek gericht op de eerstejaars. Verder organiseren de meeste facultaire studentenverenigingen ook nog opvang voor eerstejaars: studentencursussen, peter/meter-avonden, en zo. JEF: Er is natuurlijk een wereld van verschil tussen een vermolmde kamer van 2 meter bij 3 en een gemeubelde studio. Een degelijk kot vind je al rond de 175 euro per maand. De universiteit heeft natuurlijk ook nog eigen financieel interessante studentenhomes. JEF: De studentenrestaurants zijn goedkoop en meestal vrij lekker. Een studentenmaaltijd kost tussen de 3 en de 4 euro. Voor de faculteitsfuif krijg je een gratis toegangskaart als je een lidkaart koopt van een van de 28 richtingsgebonden verenigingen. Voor andere fuiven hangt de prijs af van de organisator en van het doelpubliek. Zeker niet duurder dan een pint in een gewoon café. Behalve in enkele notoire studentencafés aan de Overpoortstraat (dé commerciële uitgaansbuurt voor studenten) waar men wel eens een woekerprijs durft te vragen. JEF: De Universiteit Gent voert een heel topsportvriendelijke politiek. Je kunt als student het topsportstatuut aanvragen, waardoor je je examens kunt spreiden en gratis de universitaire sportaccommodatie kunt gebruiken. Er is zelfs een jaarlijkse prijs voor de student die topsportprestaties en uitstekende schoolresultaten het best heeft gecombineerd. Ook voor de gewone student is de universitaire sportinfrastructuur goedkoop te gebruiken. Die infrastructuur omvat enkele sportzalen, een zwembad en een atletiekpiste. JEF: Dat is niet zo gemakkelijk. Cursussen bestaan soms gewoon uit een bundeltje papier waar je alleen de kopiekosten van moet betalen, soms gaat het om een ingebonden Academia Press-kaft van 15 euro en soms om een echt, vaak prijzig boek. Die boeken zijn vaak zó duur dat veel studenten op zoek gaan naar tweedehandse exemplaren. JEF: De studenten kunnen er altijd terecht met sociale problemen. De RUG heeft ook een eigen jobdienst. Die coördineert studentenjobs, zowel die aan de universiteit zelf, als die in de privésector. Er is nu echter sprake van dat deze dienst ontmanteld zal worden en dat alles zal worden uitbesteed aan een uitzendkantoor.