Eindelijk : Zwarte Woensdag wetenschappelijk doorgelicht.
...

Eindelijk : Zwarte Woensdag wetenschappelijk doorgelicht.In opdracht van de gedelegeerd-bestuurder van Zwarte Woensdag ondervroeg het onafhankelijk onderzoeksbureau Pensydiam twaalfhonderd lezers, ten einde te komen tot een herpositionering van deze rubriek. De resultaten zijn ophefmakend. De onderzoekers verdeelden de lezers in tien categorieën. 1. Zwarte Woensdag-verslaafden. 0,01 procent. Het betreft hier de gedelegeerd-bestuurder. Gemiddelde leeftijd : 63 jaar. 2. Meerwaarde-zoekers. 22 procent. 12-plussers, die geïnformeerd willen worden. Lezers die zowel het Woord Vooraf als Zwarte Woensdag gebruiken als houvast om in deze veranderende samenleving hun eigen mening te vormen. Vaak BRTN-kijkers ( Zeg eens euh en De drie wijzen). Verwachten van Zwarte Woensdag eerder verdieping dan verbreding. 3. Actieve ontdekkers. 17 procent. Jonger dan 35. Lezen Zwarte Woensdag om hun horizon te verruimen, maar ook Joepie, Kerk en Leven en de rubriek Ontdek. 4. Stille genieters. 3 procent. Alle leeftijden. Leggen meer de nadruk op sociale relaxatie dan op individuele bekwaming. Houden van een goed glas wijn en doen hun inkopen bij Delhaize. Zij komen niet als prioritaire doelgroep in aanmerking. 5. Rustelozen. 23 procent. Het segment waarin zowel de op sensatie beluste voyeurs als de spontane troostzoekers zijn ondergebracht. Zelfbewust en gevoelsgericht. Favoriete vakantiebestemming : Dominicaanse republiek. Gebruiken Zwarte Woensdag meer voor het uitleven van spanning dan voor het onderdrukken van spanning. Hebben wel eens de neiging weg te zappen naar de rubriek Geld en werk. 6. Staatslieden. 0,01 procent. Gemiddelde leeftijd : 44 jaar. Het betreft hier de heer Baldewijns Eddy. Hobby's : scrabble, tuinieren, denksport (hengelen). 7. Analfabeten. 5 procent. Zijn voornamelijk geïnteresseerd in de foto's van Patrick de Spiegelaere. 8.Geheelonthouders. 0,5 promille. Ook zij komen niet als prioritaire doelgroep in aanmerking. 9. Dienstplichtige militairen. 0 procent. 10. Gezinslezers. 30 procent. 50-plussers. Houden ervan Zwarte Woensdag in gezinsverband te lezen, al dan niet in een rollenspel of met een verkleedpartij. Doen dat vaak hardop, maar niet tijdens de uitzending van Wittekerke. Durven emoties te uiten en roemen de menselijke waarde van Zwarte Woensdag. Het bureau Pensydiam adviseert de gedelegeerd-bestuurder de rubriek een duidelijke identiteit te geven, waarbij het begrip meerwaarde centraal staat en lichtzinnigheid uit den boze is, hoewel er onmiddellijk aan toegevoegd wordt dat geïntregeerde differentiatie voorop moet blijven staan de frons-en-monkel-benadering. Verder meent het bureau dat de rubriek behoefte heeft aan een Jeugd-Zwarte-Woensdag, teneinde een vast lezerspotentieel naar de toekomst toe op te bouwen. De gedelegeerd-bestuurder zal de aanbevelingen van het bureau gebruiken voor zijn nieuwe strategie op voorwaarde dat de middelen daarvoor worden vrijgemaakt. In afwachting van de herpositionering roept hij de medewerkers op de rangen te sluiten (?ik geloof dat we genoeg creativiteit in huis hebben om deze uitdaging aan te kunnen?) en dringt hij erop aan eventuele meningsverschillen, als die er al zouden zijn, niet in de media uit te vechten maar binnenskamers te houden. Het bericht dat het bureau Pensydiam voor zijn onderzoek een bedrag van zestig miljoen zou hebben getoucheerd noemt hij ?sterk overdreven? : ?En bovendien is het dat zeker waard geweest.? Hasselt, zaterdagmiddag (foto : Patrick de Spiegelaere).