LEO PEETERS
...

LEO PEETERS Vlaamse minister Leo Peeters van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting (SP) vindt dat de interventiekosten van de brandweer voor de rekening van de gemeente moeten blijven. Dat de gemeente Wemmel de verzekeringsmaatschappijen wil doen betalen, is volgens hem ontoelaatbaar.?De normale regel is, dat de kosten voor interventies van de brandweer via de belastingen en een vaste verdeelsleutel over de burgers wordt verspreid. Iedereen betaalt naar eigen draagkracht, de kosten per persoon zijn laag en de brandweer blijft zo voor iedereen bereikbaar. De gemeenten zijn zelfs wettelijk verplicht uit eigen pot te betalen. Het is immers de essentiële taak van de overheid, de veiligheid van àlle inwoners te garanderen. Dat is niet voor niets zo geregeld. Als de mensen zelf de hele hap mogen betalen, dan zadel je ze op met ontoelaatbare risico's. Want één keer de brandweer laten uitrukken, kost toch op z'n minst een miljoen frank. Ik ben bang dat mensen dan minder snel de 100 draaien, en eerst een eigen noodoplossing zullen proberen vinden. Vooral armere mensen en mensen zonder brandpolis zullen afgeschrikt worden. En naarmate men bij brand langer wacht met bellen, wordt het risico groter. Branden die de brandweer, als die erbij geroepen was, eenvoudig onder contole had kunnen krijgen, kunnen zo uitlopen op een ramp. Het kan overslaan op aanpalende panden, en de openbare veiligheid in gevaar brengen ; er kunnen zelfs doden bij vallen, waar dat voorkomen had kunnen worden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het tegenargument van het gemeentebestuur van Wemmel is dat verzekeringsmaatschappijen naast de materiële kosten ook de uitrukkosten schijnen op te nemen in hun brandpolissen. Maar zelf spreken die maatschappijen dat argument tegen. Ze zeggen alléén de materiële brandschade te dekken. Bij deze maatregel zal de verzekering bij een brand proberen te wijzen op persoonlijke verantwoordelijkheid en eventuele nalatigheid van de burger. Met andere woorden : niet uitbetalen. Die maatschappijen kunnen dat doen, omdat er nog steeds geen sluitende wettelijke regeling bestaat over het verplichtende karakter van het afsluiten van een dergelijke polis. Jos Geurts Van het afwentelen van de kosten voor een interventie van de brandweer is helemaal geen sprake, verdedigt de burgemeester van Wemmel, Jos Geurts, zijn gemeente. Integendeel : het is zelfs goed voor de portemonnee van de burger. Volgens hem heeft Wemmel gewoon beslist om toe te passen wat al bestaat.?Het is een valse voorstelling dat wij iets zouden afwentelen op de burgers. Ik heb de polissen van mij en de andere gemeenteraadsleden nagepluisd. In àlle polissen stond uitdrukkelijk vermeld dat dit soort kosten vergoed wordt. Dit is dus de grootste onzin die ik ooit gehoord heb. Ik heb zelf een paar jaar geleden meegemaakt, toen ik een hartinfarct had en werd meegenomen door de brandweer : alles werd netjes betaald door de verzekering. Onze beslissing is dus niets meer dan de toepassing van wat reeds bestaat. De mensen betalen anders twee keer voor hetzelfde : een keer belastingen en daarnaast een premie. Bovendien : als uw frietketel in brand staat, dan gaat u toch ook niet wachten tot uw hele huis is afgebrand ? Dan belt u toch ook de brandweer op, zodat het bij uw keuken blijft ? Wie laat nu zijn kot afbranden ? Daarnaast kan je best stellen dat de verzekering leeft van de brandweer, dus ik zie niet in waarom die verzekeringsmaatschappijen dwars zouden gaan liggen. Al kan ik me wel voorstellen dat ze er niet blij mee zijn als ze minder winst hebben omdat iedereen zijn polis op de letter laat nakomen. Maar vertel mij niet, dat ze er falliet aan gaan. Leo Peeters kan deze maatregel afkeuren. Dat mag, want hij heeft voogdij over ons. Ik kan u al zeggen dat wij dan naar de Raad van State stappen. Maar ik snap niet waarom hij daar nu zo tegen is, wat zijn onderliggende drijfveren zijn. Misschien is hij bang dat, als de Raad van State ons in het gelijk stelt, iederéén het gaat doen. Weet u hoe duur de brandweer is ? Voor het boekjaar 1996 mochten we 9.660.000 frank betalen : in dat jaar was er nochtans slechts één serieuze brand geweest. En ik zag laatst een uitzending op tv, waaruit bleek dat brandweermannen in New York 72 uur per week werken voor 42.000 frank per maand. Die van ons hebben 38 uur en krijgen 72.000. En onze belastingbetaler mag dat allemaal betalen. Wel, voor mij is het klaar en duidelijk : ik ben de advocaat van mijn burgers en ik verdedig hun belangen.? Opgetekend door Jan Lodewijk Hazevoet