'Obama neemt een snelle start en heeft al een aantal bakens uitgezet, onder meer op het financieel-economische vlak', zegt econoom Geert Noels. 'Maar de manier waarop zijn regering daarbij omgaat met de gigantische binnenlandse schuld, heeft me zwaar verrast. Terwijl die schuld tot nu toe voornamelijk bestond uit tekorten van bedrijven en van particulieren, treft de regering-Obama vandaag maatregelen die ook de overheidsschuld zullen doen toenemen. Dat men...

'Obama neemt een snelle start en heeft al een aantal bakens uitgezet, onder meer op het financieel-economische vlak', zegt econoom Geert Noels. 'Maar de manier waarop zijn regering daarbij omgaat met de gigantische binnenlandse schuld, heeft me zwaar verrast. Terwijl die schuld tot nu toe voornamelijk bestond uit tekorten van bedrijven en van particulieren, treft de regering-Obama vandaag maatregelen die ook de overheidsschuld zullen doen toenemen. Dat men schulden aan de ene kant, in de privésector, tracht op te lossen door nieuwe schulden te creëren, maar dan bij de overheid, vind ik zeer bedenkelijk.' ciën, Timothy Geithner? Die wil met over- heidsgaranties privé-investeerders aan- trekken om de slechte hypotheekproduc- ten van Amerikaanse banken over te nemen. GEERT NOELS: Inderdaad. Bij dat plan staat de overheid garant voor een deel van het geld, maar het risico bestaat dat ze de problemen van de rommelkredieten onderschat en dus te veel betaalt. Met andere woorden: de kans bestaat dat de overheid zware verliezen lijdt. Met dit plan voeren Obama en Geithner dus een experiment uit met belastinggeld ter waarde van duizend miljard dollar. De overheid kan er zwaar bij inschieten. En banken en speculanten kunnen op de rug van de belastingbetaler heel wat geld verdienen. Dat zou Obama wel eens zuur kunnen opbreken, want hij neemt een heel groot risico. NOELS: Het positieve effect van het plan is dat het probleem van de toxische kredieten van de baan is, en de rust op de financiële markten kan terugkeren. Wat me verontrust, is dat Geithner met zijn plan alweer kredieten wil creëren om de groei te stimuleren en investeringen te doen. Ik had gehoopt dat Obama en zijn ploeg eindelijk korte metten zouden maken met het Amerikaanse model van consumptie op krediet. NOELS: China, de grote schuldeiser van de Verenigde Staten, heeft laten weten dat het zich grote zorgen maakt over de dollar. De Chinezen denken erover de dollar als reservemunt te vervangen. Als dat gebeurt, en op termijn is dat niet ondenkbaar, zullen de schulden van de Verenigde Staten nog meer stijgen. Dat is dan het langetermijneffect van de crisis. Door zijn onvoorzichtige positie raakt Amerika een deel van de voordelen die het historisch heeft opgebouwd, onder meer na de Tweede Wereldoorlog, kwijt.