Burgemeester Freddy Willockx (SP.A) van Sint-Niklaas had het al begin januari laten weten: zijn lokale politie is er niet om de Amerikaanse oorlogstransporten te beschermen die van Duitsland via het kwartier-Westakkers in Sint-Niklaas en de Antwerpse haven richting Irak gaan. Sindsdien lijkt de vredesdiplomatie van de paars-groene regering steeds minder te stroken met haar optreden tegen vredesmilitanten.
...

Burgemeester Freddy Willockx (SP.A) van Sint-Niklaas had het al begin januari laten weten: zijn lokale politie is er niet om de Amerikaanse oorlogstransporten te beschermen die van Duitsland via het kwartier-Westakkers in Sint-Niklaas en de Antwerpse haven richting Irak gaan. Sindsdien lijkt de vredesdiplomatie van de paars-groene regering steeds minder te stroken met haar optreden tegen vredesmilitanten. Eind februari vraagt commissaris-generaal Herman Fransen van de federale politie aan minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (MR) 'een algemene afwijking op de arbeidstijdorganisatie (...) voor alle eenheden van de lokale en federale politie die in het raam van de Irak-crisis zullen worden ingezet; voor een periode die onmiddellijk ingaat en duurt tot de stabilisering van de toestand in Irak'. Op 25 februari antwoordt Duquesne dat hij deze afwijking uitsluitend toestaat voor de permanentie van de Directie Algemene Reserve. Maar vervolgens verleent de minister van Binnenlandse Zaken toch 'een algemene afwijking op de arbeidstijdorganisatie', al wordt die beperkt tot politietaken die verband houden met Amerikaanse militaire transporten. Zo sluit hij aan op zijn 'tijdelijke dwingende richtlijn' van 22 februari aan de provinciegouverneurs, de burgemeesters en de commissaris-generaal van de federale politie. Daarin stelt de minister dat, krachtens NAVO-overeenkomsten, 'de toelating tot doorvoer (van Amerikaans militair materieel en personeel; nvdr.) permanent is en onafhankelijk van de houding van de Belgische regering in het kader van deze crisis'; dat geen belemmering van die transporten geduld kan worden; dat de Algemene Directie van het Crisiscentrum van de regering (ADCC) de kritieke plaatsen aanwijst; en dat de lokale politiekorpsen bij de bewaking ervan ingezet worden onder de operationele leiding van de federale politie. Daarop laat burgemeester Willockx aan minister Duquesne weten dat hij niet akkoord gaat met dergelijke instructies. Willockx noemt Duquesnes richtlijn zelfs 'onaanvaardbaar'. In Beveren daarentegen ziet burgemeester François Smet (CD&V) dat anders. Op 1 maart laat hij de federale politie in Melsele zelfs 150 vredesbetogers, onder wie kamerlid Peter Vanhoutte (Agalev), en enkele mogelijke 'treinstoppers' gedurende twaalf uren preventief arresteren. Op 7 maart protesteerde de socialistische bond ACOD van zijn kant tegen 'het door niets gerechtvaardige paniekvoetbal' van Duquesne en tegen algemene uitzonderingen op de arbeidstijdorganisatie. Intussen denken zijn SP.A- en Agalev-collega's verveeld aan hun achterban. Al hebben ook zij het nieuwe politiestatuut goedgekeurd dat telkens weer onwerkbaar blijkt en afwijkingen vereist. Dit keer om hun strijdlustige vredesmilitanten in bedwang te houden. Frank De Moor