Wat voorafging. Europa gaat de reclame voor tabaksproducten aan banden leggen. Een richtlijn van de Europese Commissie voorziet een uitdovende regeling: van het nog selectief toelaten van reclame (tot 2002) naar een volledig verbod (na 2006). België, anders niet meteen het Pietje Precies van de klas als het om Europese richtlijnen gaat, heeft echter een veel strakkere wetgeving goedgekeurd. De auteur ervan heet Louis Vanvelthoven. De SP-fractieleider in de Kamer, die niet verdacht kan worden van veel bescheidenheid, noemt die constructie steevast de wet-Vanvelthoven. Zij gaat in op 1 januari 1999, loopt vooruit op de Europese richtlijn en brengt vandaar het Belgische bedrijfsleven nodeloze schade toe. Lidstaten die op een gelijkaardige manier e...

Wat voorafging. Europa gaat de reclame voor tabaksproducten aan banden leggen. Een richtlijn van de Europese Commissie voorziet een uitdovende regeling: van het nog selectief toelaten van reclame (tot 2002) naar een volledig verbod (na 2006). België, anders niet meteen het Pietje Precies van de klas als het om Europese richtlijnen gaat, heeft echter een veel strakkere wetgeving goedgekeurd. De auteur ervan heet Louis Vanvelthoven. De SP-fractieleider in de Kamer, die niet verdacht kan worden van veel bescheidenheid, noemt die constructie steevast de wet-Vanvelthoven. Zij gaat in op 1 januari 1999, loopt vooruit op de Europese richtlijn en brengt vandaar het Belgische bedrijfsleven nodeloze schade toe. Lidstaten die op een gelijkaardige manier een vinger in hun oog steken, zijn op één hand te tellen. Een van de meest opvallende slachtoffers van de kruistocht van de SP'er is wellicht de Grote Prijs Formule 1, georganiseerd in Francorchamps, waar de Waalse overheid de afgelopen jaren miljarden in investeerde. Zonder tabaksreclame geen renstallen, zonder auto's geen koers, zonder wedstrijd weg centen. Vandaar dat de Waalse partijen zich de afgelopen weken en maanden weerden als duivels in een wijwatervat om de wet te versoepelen. Een van hun demarches speelde zich vorige week af. De PS diende een reeks amendementen op de wet in, in feite doorslagen van de Europese regelgeving, en legde die voor aan de senaatscommissie Sociale Zaken. Het dreigde uit te lopen op een stemming Vlamingen (verwerpen van de amendementen) tegen Franstaligen (aanvaarden), maar daar doken twee SP'ers op die zich onthielden. Gevolg: de hele handel verhuisde opnieuw naar de plenaire zitting en Vanvelthoven mocht een potje verongelijktheid opentrekken.EERST WAS ER DE ECHTE PAUSVoor één van de (twee) SP-onthoudingen zorgde Guy Moens, gouwgenoot van SP-fractieleider. Moens blijft erbij dat een publiek debat de beste oplossing was. "De Franstaligen waren vragende partij. Waarom gunnen wij hen geen openbaar debat? Het gaat over een Europese richtlijn. De elementen die Europa van belang vindt in de timing, mogen bij ons blijkbaar niet in openbare zitting aan bod komen. Waarom moeten wij dat in de beslotenheid van een commissie regelen?" De amendementen kwamen echter niet ter sprake tijdens die plenaire vergadering; daar zorgde CVP-fractieleider Hugo Vandenberghe voor de volgende verrassing. Hij vroeg om de amendementen opnieuw naar de commissie te sturen. Terwijl dus de CVP-commissieleden even voordien dezelfde teksten onder tafel hadden geveegd. Waarom? "Om een louter communautair debat te vermijden." Dit betekende slechts uitstel van executie, want vandaag woensdag, stemt het Waalse parlement over een decreet dat de federale wet moet versoepelen. De amendementen in de Senaat lijken begraven, maar het Waalse decreet kan voor vuurwerk zorgen. Voor volksgezondheid is namelijk het Waalse parlement niet bevoegd, wel voor sport en cultuur. Vandaar misschien - bij uitbreiding - ook voor de sponsoring ervan. Scherpslijpers mogen zich dan opmaken voor een kloeke discussie over bevoegdheden en de regeling van conflicten daarrond. De hele heisa had makkelijk vermeden kunnen worden, gewoon door de Europese richtlijn uit te voeren. Niets meer, niets minder. Dat is zonder Vanvelthoven gerekend, wiens initiatief perfect aansluit bij het beeld van de SP als bewaker van de politieke correctheid. Vanvelthoven mag zich zelfs op een historische achtergrond beroepen. In 1575 verbood Rome het roken in de kerken van de Spaanse kolonies, een kwarteeuw later op alle heilige plaatsen en in 1624 bedreigde de paus rokers zelfs met excommunicatie. De SP-fractieleider denkt echter niet aan gisteren, wel aan morgen. Dan zijn het verkiezingen en die beginnen met de lijstvorming. Vanvelthoven wil absoluut twee plaatsen die een zetel garanderen. De tweede voor zijn zoon. Hij heeft de campagne goed ingezet.J.G.