Twee weken geleden outte François Hollande zich als sociaaldemocraat. Wat is het verschil met een socialist?

Pierre Moscovici: Een sociaaldemocraat accepteert echte hervormingen. Hij vertrouwt op de sociale dialoog en op de compromissen. Maar François Hollande blijft ook een socialist hoor, hij blijft pleiten voor gelijkheid en gerechtigheid.
...

Pierre Moscovici: Een sociaaldemocraat accepteert echte hervormingen. Hij vertrouwt op de sociale dialoog en op de compromissen. Maar François Hollande blijft ook een socialist hoor, hij blijft pleiten voor gelijkheid en gerechtigheid. Moscovici: Elk land heeft zijn traditie en wil die bewaren. Als een Duitse minister van de SPD zich socialistisch zou noemen, zou de reactie ook zijn dat hij het hele partijprogramma van de SPD in vraag stelt. Wij hebben een socialistische traditie, maar als we ons nu sociaaldemocratisch noemen, dan moet u dat vooral zien als een politieke en ideologische keuze voor hervormingen. Moscovici: Ik ken de president al dertig jaar, van sinds we als jonge docenten economie aan de universiteit Sciences Po in Parijs werkten. Ik kan u zeggen: hij was altijd al een hervormer, een Europeaan en een sociaaldemocraat. Maar soms is het goed de dingen bij hun naam te noemen. Moscovici: Er is geen Duits model voor Frankrijk, net zomin als er een Frans model voor Duitsland is. Maar we kunnen elkaar inspireren. Zo kunnen wij meer structurele hervormingen gebruiken, en Duitsland zou zijn binnenlandse vraag moeten aanzwengelen. Dat kunnen we elkaar voorstellen, maar natuurlijk niet opleggen. Moscovici: Er was altijd al een goed contact, maar alles kan beter. Met de nieuwe Duitse regering kunnen we wellicht meer samen bereiken, zeker nu de eurozone stabiliseert. We moeten afspreken hoe we de groei in Europa kunnen versterken, en hoe we het in december gesloten compromis over de Europese bankenunie kunnen omzetten. Moscovici: Ik ken onze economische problemen, maar we hebben nog altijd een sterke economie, nog altijd de vijfde van de wereld. Natuurlijk verzet ik me tegen het beeld van een land op de terugweg, een verlamd land dat niet zou hervormen. Moscovici: In de politiek moet je keuzes maken. Het is altijd gemakkelijk om te zeggen: dat had je eerder moeten doen. Frankrijk verliest al tien jaar concurrentiekracht. Het moment is gekomen om daar iets aan te doen. We gaan besparen op de overheidsuitgaven, 75 miljard euro in vijf jaar tijd. We doen de loonkosten drastischer dan ooit dalen en gaan de bedrijfsbelastingen hervormen, om banen te creëren. © Der Spiegel