Van Vlaams superminister Frank Vandenbroucke (Werk en Onderwijs) is al langer bekend dat hij zijn partij liever wél in de federale regering had gezien. Maar SP.A-voorzitster Caroline Gennez en de groep dertigers met wie ze zich omringt, hielden die boot af. Vanuit de federale oppositie heeft Gennez nu ook geen zin meer om nog mee te onderhandelen over een tweede pakket voor de staatshervorming. Ook de Kamerfractie van de Vlaamse social...

Van Vlaams superminister Frank Vandenbroucke (Werk en Onderwijs) is al langer bekend dat hij zijn partij liever wél in de federale regering had gezien. Maar SP.A-voorzitster Caroline Gennez en de groep dertigers met wie ze zich omringt, hielden die boot af. Vanuit de federale oppositie heeft Gennez nu ook geen zin meer om nog mee te onderhandelen over een tweede pakket voor de staatshervorming. Ook de Kamerfractie van de Vlaamse socialisten voelt daar weinig voor. Via actieve medewerking aan die onderhandelingen zou de SP.A zo immers mee de regering-Leterme in het zadel houden. Maar dat soort berekeningen is niet de eerste zorg van Vandenbroucke, die stellig overtuigd is van de noodzaak het arbeidsmarktbeleid te regionaliseren om op die manier meer mensen aan het werk te krijgen, en zo onze sociale zekerheid betaalbaar te houden. Vandenbroucke gelooft dat de SP.A bij die communautaire onderhandelingen aanwezig moet zijn om er inhoudelijk op te kunnen wegen en via die weg, wie weet, alsnog tot de federale regering toe te treden. Het feit dat Vandenbroucke in zijn partij aan het kortste eind trekt, is tekenend voor de gestaag tanende invloed van de vroegere Teletubbies (Frank Vandenbroucke, Johan Vande Lanotte, Steve Stevaert en Patrick Janssens), ten voordele van Caroline Gennez en haar dertigers, die nu de kans schoon zien om zich intern meer te doen gelden. Die machtsverschuiving werd ook beschreven in het vorige week in Knack verschenen verhaal 'Le nouveau SP.A' - volgens verschillende bronnen een van de redenen voor het diepe ongenoegen waaraan Vandenbroucke op het partijbureau lucht gaf. Vandenbroucke zelf verklaarde na het bewogen partijbureau dat hij zich nog moeilijk ziet functioneren in de Vlaamse regering 'als de SP.A in het debat over de staatshervorming op een bepaald ogenblik geen heldere lijn trekt', maar dat hij, gezien de onduidelijkheid over Brussel-Halle-Vilvoorde, ermee kan leven dat de SP.A nog geen definitief standpunt inneemt. Een SP.A-Kamerlid denkt dat Vandenbroucke het gewoon niet kan verkroppen intern te worden tegengesproken. 'Hij zal ermee moeten leren leven. Wij durven nu ook onze mond open te doen', aldus het parlementslid. Han Renard