Bij de belastingen heerst al weken paniek. De uiterste datum waarop alle afrekeningen van belastingen in het systeem moeten zijn ingevoerd (het zogenaamde 'inkohieren') is 30 juni 2006. Voor inkomsten die na die datum worden ingeschreven, is er geen wettelijke basis om belastingen op te heffen. Als de fiscus zijn deadline mist, kunnen bijgevolg duizenden Belgen hun bedrijfsvoorheffing terugvorderen van de staat. En een heel leger van ambtenaren gaat ...

Bij de belastingen heerst al weken paniek. De uiterste datum waarop alle afrekeningen van belastingen in het systeem moeten zijn ingevoerd (het zogenaamde 'inkohieren') is 30 juni 2006. Voor inkomsten die na die datum worden ingeschreven, is er geen wettelijke basis om belastingen op te heffen. Als de fiscus zijn deadline mist, kunnen bijgevolg duizenden Belgen hun bedrijfsvoorheffing terugvorderen van de staat. En een heel leger van ambtenaren gaat ervan uit dat ze die deadline zál missen. In het kader van Coperfin, de modernisering van de fiscale administratie, zouden ambtenaren in Namen en Gent tot 30.000 aangiften per dag moeten inscannen. Maar de voorbije weken raakten voortdurend servers overbelast, en krijgt het personeel de papierberg niet verwerkt. Om papieren in de scanners te schuiven, werden zelfs hoogopgeleide inspecteurs en controleurs uit de al onderbemande controlediensten opgevorderd, maar nog is het probleem niet opgelost. Jean-Marc Delporte, de administrateur-generaal van de belastingen, gaf in het begin van de week in interviews aan De Tijd en De Standaard toe dat er 'kinderziektes' zijn, maar hij hield ook vol dat ze tijdig opgelost zullen worden. Aangezien we dat ieder jaar opnieuw te horen krijgen, is de hamvraag eigenlijk: tot wie is Delportes boodschap gericht? Ofwel richt hij zich tot minister van Financiën Didier Reynders (MR). In dat geval suggereert Delporte eigenlijk dat de regering de deadline voor de belastingen maar beter bij wet kan verlengen. Goed wetende dat zo'n maatregel in een verkiezingsjaar weinig sympathie zou opwekken bij de bevolking. Aannemelijker is, dat Delporte de paniek bij zijn personeel wil sussen door nu ook publiek te verkondigen wat hij intern altijd heeft gezegd: dat alles onder controle is. 'Delporte zei altijd dat er geen reden tot paniek was voor wie zicht had op het volledige plaatje', zegt voorzitter Aimé Truyens van ACOD Financiën. 'Dat zou kunnen betekenen dat de fiscus de fiscale gegevens wil inkohieren zonder ze eerst te verifiëren - puur om tijd te winnen.' Dat daardoor het aantal fouten zal toenemen, en dat er na 30 juni een nieuwe flessenhals wacht in de ontvangstkantoren die op korte termijn de terugbetalingen moeten verwerken, is dan wellicht een zorg voor later. F.D.