In november trekken premier Guy Verhofstadt (VLD) en minister van Financiën Didier Reynders (MR), mogelijk gevolgd door Elio Di Rupo (PS) en andere Waalse politici, op promotietournee door Azië. Het doel zou zijn bedrijven uit Hongkong, Singapore, en wellicht ook Japan warm te maken voor investeringen in België. Centraal in de campagne staat het nieuwe concept van de 'notionele interesten', een fiscaal voordeel dat een alternatief moet bieden voor de afgeschafte Europese coördinatiecentra en dat concreet zorgt voor een lagere vennootschapsbelasting. Dat moet België tegenover andere Europese lidstaten een concurrentievoordeel opleveren voor...

In november trekken premier Guy Verhofstadt (VLD) en minister van Financiën Didier Reynders (MR), mogelijk gevolgd door Elio Di Rupo (PS) en andere Waalse politici, op promotietournee door Azië. Het doel zou zijn bedrijven uit Hongkong, Singapore, en wellicht ook Japan warm te maken voor investeringen in België. Centraal in de campagne staat het nieuwe concept van de 'notionele interesten', een fiscaal voordeel dat een alternatief moet bieden voor de afgeschafte Europese coördinatiecentra en dat concreet zorgt voor een lagere vennootschapsbelasting. Dat moet België tegenover andere Europese lidstaten een concurrentievoordeel opleveren voor Aziatische investeerders. Voor Hongkong - een voormalig belastingparadijs - heeft België evenwel nog een tweede fiscale troef in handen om bedrijven aan te trekken. Eind 2003 ondertekende Didier Reynders met Hongkong een uniek bilateraal belastingverdrag ( Double Tax Agreement) - het énige ter wereld - dat onlangs van kracht werd en nu ten volle gepromoot wordt. Voor het eerst in de Belgische geschiedenis kunnen op basis van dat verdrag dividenden tussen twee landen worden uitgekeerd zonder dat er roerende voorheffing wordt betaald. Het verdrag voorkomt met andere woorden dubbele belastingen, die tussen Hongkong en andere landen wél betaald moeten worden. Een Aziatisch bedrijf bijvoorbeeld dat voor minstens 25 procent participeert in een Belgische onderneming zal in België géén belastingen meer moeten betalen op uitgekeerde dividenden - normaal is dat 25 procent. Op die manier kan België uitgroeien tot een Europese poort voor Aziatische bedrijven met een vestiging in Hongkong, zo luidt het. Fiscalisten zien wel wat in een combinatie van de 'notionele intresten', het dubbelbelastingverdrag en nog een aantal andere Belgische fiscale snufjes om ons land aantrekkelijk te maken. België was trouwens niet het enige Europese land dat een dergelijk verdrag wilde afsluiten. Maar Hongkong bereikte geen overeenkomst met de andere landen. Duitsland bijvoorbeeld struikelde over het verbod om fiscale gegevens over individuen met de administratie in Hongkong uit te wisselen - iets wat België kennelijk niet noodzakelijk achtte. Loopt het nu storm voor dat soort investeringen? Volgens fiscalisten is de belangstelling vanuit Vlaanderen bijzonder groot. Maar ook in Hongkong zélf lijken steeds meer Aziatische en vooral Chinese bedrijven geïnteresseerd. 'Vaak hebben ze de Chinese markt al ingepalmd en willen ze over de grenzen kijken', zegt Jean-Paul Cuvelier, voorzitter van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel in Hongkong. 'Maar ze beschikken als Chinees bedrijf niet over de nodige troeven om zich competitief op te stellen. De Chinese economie is zeer slecht gereglementeerd. Er is ook weinig rechtszekerheid. Daarom openen veel bedrijven een vestiging in de voormalige Britse kolonie om van daaruit de band met Europa aan te halen.'Vooral Chinese handelsfirma's, maar ook productiebedrijven die gevoelig zijn voor transportkosten, zijn naar verluidt geïnteresseerd. Maar of er ook daadwerkelijk geïnvesteerd zal worden, of het bezoek van Verhofstadt nu méér succes zal hebben dan zijn promotietournee in 2002 door de Verenigde Staten, valt af te wachten. I. V. D.