Derk Jan Eppink ontwaart niet minder dan 'een democratische golf die door het Midden-Oosten gaat' ('In de ban van De Man', Knack nr. 13). 'In Irak ging zestig procent van de bevolking naar de stembus', zo weet hij. Hij vergeet echter te melden dat die verkiezingen zijn opgelegd door de Amerikanen. Dat betekent niet dat zij waardeloos zijn, maar ze bewijzen in alle geval niet dat de islam een democratisch systeem voortbracht. Ten tweede moet volgens de toekomstige premier van Irak dat land een islamitische staat worden waar de sharia - het streng islamitische rechtssysteem - geldt. Als bewijs dat de democratie zegeviert in het Midden-Oosten, kan men moeilijk slechter bedenken.
...

Derk Jan Eppink ontwaart niet minder dan 'een democratische golf die door het Midden-Oosten gaat' ('In de ban van De Man', Knack nr. 13). 'In Irak ging zestig procent van de bevolking naar de stembus', zo weet hij. Hij vergeet echter te melden dat die verkiezingen zijn opgelegd door de Amerikanen. Dat betekent niet dat zij waardeloos zijn, maar ze bewijzen in alle geval niet dat de islam een democratisch systeem voortbracht. Ten tweede moet volgens de toekomstige premier van Irak dat land een islamitische staat worden waar de sharia - het streng islamitische rechtssysteem - geldt. Als bewijs dat de democratie zegeviert in het Midden-Oosten, kan men moeilijk slechter bedenken. Maar niet getreurd, 'zelfs de Palestijnen hebben eerlijke en vrije verkiezingen gehad', juicht Eppink. Maar hij vergeet te vertellen wie die verkiezingen won. Het is de fundamentalistische Hamas. De joden zijn niet onverdeeld gelukkig met zulke 'democraten' naast de deur. Voorts blijf ik herhalen dat geen enkel islamitisch land ter wereld kan worden omschreven als een democratie. Ik herhaal: geen enkel. Ofwel zijn de mullahs aan de macht ofwel een dictator. Van Brazilië tot Japan ligt de alfabetiseringsgraad en het opleidingsniveau van mannen en vrouwen ongeveer gelijk, behalve in moslimlanden. Vrouwelijke ministers en volksvertegenwoordigers moet men daar met een vergrootglas zoeken. De islam houdt immers krampachtig vast aan teksten die tot 1400 jaar oud zijn en heeft - in grote tegenstelling tot het christendom - geen Verlichting meegemaakt. Christelijke theologen hebben eeuwenlang de geopenbaarde teksten geïnterpreteerd, terwijl zeer veel moslims de voorschriften van Mohammed letterlijk blijven nemen. In onze democratie komt de soevereiniteit voort uit de wil van het volk, in de islam uit de wil van Allah en daarom aanvaardt de islam geen scheiding van Kerk en Staat. Het is al bij al opmerkelijk dat men dat niet meer luidop mag zeggen zonder voor racist versleten te worden. Let wel, ik kan enig respect opbrengen voor de hoop van de heer Eppink op een 'Euro-islam', maar... hij weze niet ontgoocheld op zijn sterfbed. Ondertussen kan hij misschien volgende vragen stellen aan de in dit land verblijvende imams. Uit hun antwoorden zullen de Vlamingen leren hoe groot het democratisch gehalte is van de islamitische voorgangers in dit land. - Inzake respect voor onze wetten. Aanvaardt u de hier geldende wetgeving? Primeren de Belgische en Europese wetten (EVRM inbegrepen) op de koran en de sharia als ze tegenstrijdig zijn? - Inzake de lekenstaat. Aanvaardt u de strikte scheiding van Kerk en Staat? Aanvaardt u dat de sharia in dit land niet kan worden toegepast, ook niet in conflicten tussen moslims? - Inzake godsdienst. Mag een moslim zich bekeren tot een andere godsdienst? Aanvaardt u dat hij daarvan geen nadeel mag ondervinden? Kan een homoseksueel persoon islamiet worden? - Inzake gelijkheid van man en vrouw. Hebben mannen en vrouwen precies dezelfde rechten volgens uw geloof? Moeten meisjes evenveel erven als hun broers, weegt het getuigenis van een vrouw evenveel als van een moslimman, aanvaardt u dat een vrouw niet mag worden verstoten? - Inzake vrije meningsuiting. Mogen er historische analyses gemaakt worden over de persoon van Mohammed? Geldt de vrijheid van meningsuiting ook voor mensen als Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali of Theo van Gogh? Aanvaardt u dat zij niet kunnen worden aangevallen wegens belediging van de islam? Wie nee antwoordt, is duidelijk geen democraat, wie ja antwoordt, is geen overtuigd moslim (meer). Filip De Man, volksvertegenwoordiger Vlaams Belang.