MATTI BRIERS
...

MATTI BRIERS In de regio Antwerpen worden de fietsen van schoolkinderen gecontroleerd. Daarbij wordt gekeken naar licht, remmen, enzovoort. Op die manier kunnen we de veiligheid verhogen, zegt Matti Briers van de Belgische Tweewielerfederatie.?Laat ik eerst stellen dat als een kind een ongeluk krijgt, dat in de eerste plaats ligt aan de verkeersopvoeding dat het kind van ouders en van school heeft meegekregen. Maar het ligt ook voor een groot deel aan de fiets. Als ik de staat zie waarin veel fietsen verkeren, dan vind ik die controles zeer nodig. De meeste mensen fietsen namelijk net zolang door tot hun fiets helemaal uit elkaar valt. Dat is levensgevaarlijk. Voorts wordt bijna de helft van de rondrijdende fietsen gekocht bij de grootwarenhuizen in de plaats van bij de fietshandelaar. Die fietsen moeten de klanten zelf in elkaar schroeven, waarbij wel eens wat fout wil gaan. Ook laten veel van die fietsen aan kwaliteit te wensen over. Zo zitten er vaak niet voldoende reflectoren op, en soms doen de remmen het niet. Ik vind het vreemd dat auto's jaarlijks worden gecontroleerd, maar fietsen niet. Terwijl een fietser toch de zwakkere weggebruiker is en veel meer kans heeft op een letsel dan de automobilist. Natuurlijk veroorzaken niet alleen technische mankementen ongevallen. Bij volwassen fietsers zijn die vaak ook te wijten aan de eigen instelling. Ik heb hier een paar prachtige verkeerslichten voor mijn deur staan. En ik kan u de garantie geven dat er per dag ongeveer honderd fietsers door het rode licht rijden. Er moet eerst gewerkt worden aan de mentaliteit van de fietsers zelf, willen die veilig door het verkeer komen. Want hun rijgedrag wordt steeds agressiever. Ik zag laatst een fietser een voetganger tegen de grond schoppen, omdat die een opmerking over zijn rijgedrag maakte. Veiligheid kan de doorsnee fietser kennelijk niets schelen. Ik kom wel eens koppels tegen die zonder licht rijden. Als ik ze dan vraag waarom ze dat doen, dan antwoorden ze dat ze het spannend vinden. Veel jonge fietsers hebben zo'n rood knipperlichtje voorop. Dat is modern, iets anders willen ze niet hebben. Vooraan aan een fiets mag rood niet, maar de politie treedt er niet tegen op, omdat ze al lang blij zijn dat die jongeren iets van een licht hebben.? JOS VAN HOOFSTAT De meeste ongelukken met fietsers zijn niet te wijten aan de fietser, maar aan andere factoren. Jos Van Hoofstat, voorzitter van de Fietsersbond, zet daarom vraagtekens bij de controles.?Ik ben er helemaal voor dat de lichten en de remmen van fietsen het doen. Maar de manier waarop die controles worden uitgevoerd, dat klopt om een paar redenen niet. Allereerst worden de echte oorzaken van ongevallen genegeerd, en die liggen meestal niet bij de fietser, maar bij de automobilist. Over ongevallen worden niet eens serieuze rapporteringen gehouden, zoals in Nederland. De vijftien ongevallen die dit jaar in Antwerpen tot fietsdoden hebben geleid, speelden zich vrijwel allemaal overdag af. Ik heb met de ouders van de bij ongevallen betrokken kinderen gesproken, en die verklaarden in geen enkel geval dat er sprake was van een technisch defect. Daarnaast wordt de schuld van een ongeluk vaak bij de fietser gelegd. De auto is een heilige koe die niets fout kan doen. Die mentaliteit wordt steeds erger. Ook in de politiek heerst die mentaliteit. Er is wel een aantal jongens dat met de fiets naar het stadhuis komt, maar de mannen met de grote macht hebben een auto. Politie en gerecht gaan over tot beboeten als ze zien dat een controle niets uitgehaald heeft. Daar zit iets scheef. Fietsen zonder licht is een zware overtreding, terwijl parkeren op een fietspad, een van de hoofdoorzaken van veel ongevallen, niet als een zware overtreding wordt gezien. Bovendien pakt men de consument aan in de plaats van de handelaren. De politie heeft na de controles verklaard, dat een op drie fietsen een wrak is, en dat veel fietsen al gebreken vertonen op het moment dat ze op de markt komen. Maar de handelaren zitten zelf in de organisatie die die controles uitvoert. Wij willen best meewerken aan controles, maar dan moet er wel een masterplan op tafel komen. In Nederland bestaat wel zo'n plan, waarom kan dat hier niet ? Men laat de problemen maar verrotten. Een paar doden meer of minder, daar ligt niemand wakker van, zeker ? We hopen dat zo'n totaalplan ooit op gang komt, maar zover ons bekend, zit daar geen enkele beweging in. Ja, er zijn gesprekken over het op gang brengen van gesprekken.? opgetekend door Jan Lodewijk Hazevoet