Het vermogen van Imperial Invest, de holding van de Antwerpse familie Collin en vernoemd naar het puddingpoeder, is door zijn fusie in 2000 met de Limburgse mediagroep Concentra van de familie Baert, als een pudding in elkaar gezakt. Veeleer door het optreden van Fernand Collin junior dan door het (ver)blinde vertrouwen van Peter Baert in Ubizen, de Leuvense beveiliger van computernetwerken, destijds tot managements- en beurswonder verheven. In die dagen werd de beurswaarde van Ubizen op bijna 500 miljoen euro geraamd. Vandaag is die waarde tien keer minder. Ook die zeepbel spatte dus open en maakte n...

Het vermogen van Imperial Invest, de holding van de Antwerpse familie Collin en vernoemd naar het puddingpoeder, is door zijn fusie in 2000 met de Limburgse mediagroep Concentra van de familie Baert, als een pudding in elkaar gezakt. Veeleer door het optreden van Fernand Collin junior dan door het (ver)blinde vertrouwen van Peter Baert in Ubizen, de Leuvense beveiliger van computernetwerken, destijds tot managements- en beurswonder verheven. In die dagen werd de beurswaarde van Ubizen op bijna 500 miljoen euro geraamd. Vandaag is die waarde tien keer minder. Ook die zeepbel spatte dus open en maakte niet verwijderbare vlekken. Dat werd vorige week woensdag nog eens duidelijk op de aandeelhoudersvergadering van Concentra. Het komt erop neer dat Peter Baert - inmiddels opgestapt als gedelegeerd bestuurder bij Concentra met een afscheidsvergoeding (2,5 miljoen euro) die zo groot is als de in 2003 te verwachten nettowinst van de groep - begin 2000 een erg goede zaak deed. Toen haalde hij Fernand Collin junior (een Bourgondische zeventiger) over tot de fusie van Imperial Invest met Concentra. En tot het afstaan van de participaties van Imperial Invest in Almanij en KBLux (samen goed voor 100 à 124 miljoen euro) in ruil voor Concentra-aandelen in Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, andere bladen en in Ubizen, waarvan het aandeel toen tot 40 euro gestegen was. Vorige week vrijdag werd het afgeklokt op 2,36 euro. Kortom, op aansturen van Fernand Collin jr. ruilde Imperial Invest, waarin enkele bekende Vlaamse families zitten, hun vaste waarden voor 'lucht'. Want, zo zei Collin jr. vorige week op de algemene vergadering aan zijn vroegere vertrouwensman Willy Lenaers, nu gedelegeerd bestuurder van Concentra: 'Imperial Invest wilde alleen met Concentra fuseren als het zonder Ubizen was, want dat bedrijf was lucht. Jij hebt mij toen in mijn bureau gezegd dat ik mij niets van Ubizen moest aantrekken, want dat jullie een koper hadden voor een belangrijk pakket Ubizen-aandelen. Die verkoop is er niet gekomen...'( DeFinancieel-Economische Tijd, 12 juni) Aldus bekent Fernand Collin jr. impliciet dat hij, dé zoon van Fernand Collin senior (ooit stichter en boegbeeld van Almanij, KB en aanverwanten), zijn partners en familieleden in Imperial Invest 'lucht' heeft aangepraat, hen betere kansen heeft ontzegd en niet heeft nagegaan of de beloofde verkoop van Ubizen wel zeker was. Bovendien dacht hij in 2001 nog eens veilig te spelen door Ubizen te laten onderbrengen in Cobra, een vennootschap van de familie Baert. Maar ook dát liep fout. In een ultieme poging om zichzelf te redden, stuurt junior nu het zakenkantoor Deminor uit om de fusie van Imperial Invest met Concentra ongedaan te maken en de Almanij-aandelen van Imperial Invest bij Concentra terug te halen. De KBLux-aandelen heeft Concentra vorig jaar al verkocht. Alvorens zich tegen Concentra te keren, kunnen de volgelingen van Fernand Collin jr. zich misschien eerst ernstige vragen stellen bij diens rol en verantwoordelijkheid. Frank De Moor