In een dubbelinterview met voormalig Kamervoorzitter Herman De Croo (Open VLD) in Humo verklaart oud-Eurocommissaris Louis Michel (MR) dat België tegen 2040 540.000 werknemers te kort zal hebben. We nemen contact op met Michel, die meteen zegt dat de cijfers gelden voor 2030 en niet voor 2040, zoals in het interview staat vermeld. De cijfers heeft hij van werkgeversorganisatie Agoria.
...

In een dubbelinterview met voormalig Kamervoorzitter Herman De Croo (Open VLD) in Humo verklaart oud-Eurocommissaris Louis Michel (MR) dat België tegen 2040 540.000 werknemers te kort zal hebben. We nemen contact op met Michel, die meteen zegt dat de cijfers gelden voor 2030 en niet voor 2040, zoals in het interview staat vermeld. De cijfers heeft hij van werkgeversorganisatie Agoria. Agoria bezorgt ons Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt, de studie die de organisatie in 2018 uitvoerde in samenwerking met de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB (Vlaanderen), Forem (Wallonië) en Actiris (Brussel). Daarin wordt de impact van de digitalisering op het Belgische arbeidsbeleid geanalyseerd. De cijfers die Michel in het interview geeft, wijken af van die in het rapport, waarin staat dat er zonder maatregelen tegen 2030 584.000 vacatures niet ingevuld zullen raken. De grootste oorzaken zijn volgens Agoria een structureel tekort aan werkenden en onvoldoende aangepaste competenties van werknemers. Of het daadwerkelijk zo'n vaart zal lopen, valt moeilijk te voorspellen, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). 'Ten eerste gaat het om projecties. We kunnen nooit weten welke schokken, in positieve of negatieve richting, de evolutie zullen beïnvloeden. Ten tweede gaat de voorspelling van het tekort uit van een gelijkblijvend beleid. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De federale regering wil tegen 2030 naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Volgens een voorspelling van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid betekent dat dat er 660.000 extra mensen tussen de 20 en 64 jaar aan de slag moeten.' Tegelijkertijd benadrukt Baert dat de projectie van Agoria in grote lijnen overeenkomt met de voorspelling in het recentste rapport van het Federaal Planbureau. 'Agoria verwijst bij haar simulaties naar 0,9% werkgelegenheidsgroei per jaar. In zijn laatste schatting geeft het Planbureau tussen 2023 en 2026 een groei van 0,8% aan.' Baert betwijfelt of er op politiek vlak veel zal bewegen. 'In het regeerakkoord van de regering-De Croo zijn geen belangrijke arbeidsmarkthervormingen opgenomen. Ik schat de kans erg klein dat die er met een ideologisch diverse regering en cours de route zullen komen.' Ook Ans De Vos, organisatiepsycholoog en hoogleraar aan de Antwerp Management School, is voorzichtig. 'Het verhaal van de digitalisering is erg gelaagd. Die evolutie is al enkele jaren aan de gang, maar de impact op competenties wordt nog altijd te weinig correct ingeschat. Toch geloof ik niet dat er plots een half miljoen jobs niet ingevuld zullen raken.' De Vos beklemtoont dat bijscholing van werknemers een cruciaal element is om een zwaar tekort te vermijden. 'We moeten werknemers op veranderende jobs voorbereiden en inzetten op herscholing en competentieverwerving. Voor succesvolle innovatie is dat cruciaal maar komt die aandacht vaak te laat. Op beleidsvlak zien we nu toch meer samenwerking tussen bijvoorbeeld het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Departement Werk.' In een interview zegt MR-politicus Louis Michel dat België tegen 2030 540.000 werknemers te kort zal hebben. Dat klopt niet helemaal. Volgens de studie waarnaar hij verwijst, gaat het om een tekort van 584.000 werknemers tegen 2040. We beoordelen de bewering daarom als eerder onwaar.