Het communicatiebedrijf Jusbox uit Sint-Niklaas werft alleen personeel aan dat bereid is vier vijfde te werken. De redenering: fulltimers kunnen werk en privéleven moeilijk combineren, wat nadelig is voor de arbeidsprestaties en het bedrijf organisatorische problemen bezorgt. Bij Jusbox menen ze bovendien dat wie vier vijfde werkt minder kans heeft om een burn-out te krijgen en frisser en creatiever voor de dag komt.
...

Het communicatiebedrijf Jusbox uit Sint-Niklaas werft alleen personeel aan dat bereid is vier vijfde te werken. De redenering: fulltimers kunnen werk en privéleven moeilijk combineren, wat nadelig is voor de arbeidsprestaties en het bedrijf organisatorische problemen bezorgt. Bij Jusbox menen ze bovendien dat wie vier vijfde werkt minder kans heeft om een burn-out te krijgen en frisser en creatiever voor de dag komt. 'Uit onderzoek komen deeltijdse werknemers nochtans naar voren als minder innovatief en minder bereid tot verandering. Ze zijn niet noodzakelijk meer tevreden over hun job en zijn ook absoluut niet productiever', zegt Hermina Van Coillie, researchexperte van HR-groep Securex. Minder werken staat over het algemeen wel gelijk aan minder stress. Maar is vier vijfde genoeg? Uit het monitoronderzoek Werkbaar Werk van de Stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat bijna 30 procent van de actieve bevolking een 'problematische' werkdruk heeft. Dat percentage daalt naarmate men minder uren klopt, maar de effecten zijn pas significant vanaf een arbeidstijd van minder dan 60 procent. 'Maar dat een werknemer geen of weinig stress ervaart, betekent uiteraard nog niet dat hij of zij de job ook goed of zelfs beter uitvoert', zegt Marijke Verbruggen, docente aan de faculteit economie en bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Het statement van Jusbox valt op twee manieren te interpreteren, vindt ze, en die kunnen maar hoeven niet noodzakelijk waar te zijn. 'Wie vier vijfde werkt, heeft inderdaad vaak een betere balans tussen arbeid en privé. Het is niet onlogisch te vermoeden dat die werknemer daardoor over meer energie beschikt en dus beter presteert - al is dat geen ijzeren wet. Tegelijk mag je niet vergeten dat vier vijfde werken óók heel druk kan zijn, want nogal wat mensen moeten een voltijdse job op vier vijfde van de tijd uitvoeren. Zij hebben net méér stress dan fulltimers, maar van degenen die het werk daadwerkelijk gedaan krijgen in die kortere tijd kun je evengoed zeggen dat ze hun job "beter" doen.' 'Een dag werken is voor mij meer ontspannend dan een dag thuis zijn. Ik heb drie kinderen', vult Hermina Van Coillie van Securex aan, die vier vijfde werkt. De HR-experte vindt de stelling te rigoureus: 'Alles wat algemeen wordt opgelegd, is gedoemd om te mislukken. Voor sommigen is het de ideale oplossing, anderen kan een viervijfderegime net demotiveren. Wat met mensen die graag veel geld verdienen? Wat met werknemers die graag veel werken - die bestaan ook en ze zijn niet eens zo zeldzaam.' 'Voor dit ene bedrijf in zijn specifieke situatie kan vier vijfde de perfecte oplossing zijn,' meent Pieter Strackx, senior consultant van managementadviesbureau Berenschot, 'maar het achterliggende principe klopt niet. Energie en motivatie haal je uit je jobinhoud, niet uit hoeveel dagen je werkt. Wie zijn werk graag doet, kan bij wijze van spreken blijven gaan.' Een oorzakelijke link tussen een kortere arbeidsduur en betere werkprestaties werd in geen enkel onderzoek aangetoond. De gemiddelde werknemer - als die al bestaat - doet zijn job niet per definitie beter als de arbeidsduur naar vier vijfde wordt herleid, menen de vijf geraadpleegde experts. Knack beoordeelt de stelling daarom als grotendeels onwaar. GROTENDEELS ONWAAR Jef Van Baelen'Wie vier vijfde werkt, doet zijn job beter' Zaakvoerster Tina Stroobandt neemt niet langer voltijdse werknemers in dienst.