Europarlementsleden verdienen 8484 euro bruto per maand. Na aftrek van de Europese belastingen en sociale bijdragen blijft voor de Belgen nog 6611 euro netto over. Daarnaast krijgen ze nog een aantal onkosten in verband met hun mandaat vergoed. De algemene onkostenvergoeding van...

Europarlementsleden verdienen 8484 euro bruto per maand. Na aftrek van de Europese belastingen en sociale bijdragen blijft voor de Belgen nog 6611 euro netto over. Daarnaast krijgen ze nog een aantal onkosten in verband met hun mandaat vergoed. De algemene onkostenvergoeding van 4342 euro per maand dekt onder meer kantoorkosten, telefoon- en postrekeningen en IT-materiaal. Verder worden de reisonkosten terugbetaald en krijgen de Europarlementsleden nog een vaste vergoeding van 307 euro per dag en personeelstoelagen. Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur vroegen journalisten in juni 2015 inzage in de onkostennota's van alle Europarlementsleden. Het initiatief ging uit van The MEPs Project (MEPs staat voor Members of European Parliament), een ad-hocsamenwerkingsverband tussen 48 journalisten van Knack, Newsweek Poland, de NOS, Stern en 24 andere media. Het Europees Parlement weigerde de documenten vrij te geven. Het deed dat op basis van de bescherming van persoonsgegevens en een veronderstelde buitensporige werklast. Het argumenteerde bovendien dat het geen documenten bijhoudt over hoe de Europarlementsleden hun algemene onkostenvergoeding besteden. Daarop dienden de journalisten in november 2015 een klacht in bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Ze vragen dat de rechter het Parlement opdraagt het inzageverzoek in te willigen. De rechtszaak loopt momenteel.