De ondernemer en miljardair Christoph Blocher (73) organiseerde als leider van de rechts-populistische partij SVP onlangs het referendum waarin een meerderheid van de Zwitsers zich uitsprak voor een beperking van de immigratie.
...

De ondernemer en miljardair Christoph Blocher (73) organiseerde als leider van de rechts-populistische partij SVP onlangs het referendum waarin een meerderheid van de Zwitsers zich uitsprak voor een beperking van de immigratie. CHRISTOPH BLOCHER: Het verdrag voorzag in de mogelijkheid van een herziening als er economische en sociale problemen zouden optreden. Het vrije verkeer van personen mondt uit in een catastrofe. BLOCHER : Dat is waar. Maar gelooft u echt dat de EU-landen hun belangen prijsgeven? Een voorbeeld: het transitakkoord garandeert vrije doorgang, van Nederland tot Italië, van de ene zee naar de andere door de Gotthard. Wilt u dat akkoord opzeggen? Europa kan ietwat neerbuigend zeggen dat wij maar een klein land zijn. Maar de Gotthard ligt in dit kleine land, en als de EU dat akkoord opzegt, kunnen wij met die verbinding doen wat we willen. Zwitserland bouwt en betaalt twee extra treinverbindingen, alleen voor de EU. Wilt u dat verliezen? BLOCHER: Dat is geen paniekzaaierij. Als het zo voortgaat, zullen we in 2061 ongeveer 16 miljoen inwoners hebben, van wie de helft buitenlanders. Iedereen wil maar wat graag naar hier komen. Zwitserland biedt de beste sociale voorzieningen van Europa. Wat gebeurt er als een immigrant na korte tijd zijn werk verliest? Het parlement besliste onlangs dat er dan geen sociale uitkering hoeft te worden betaald. Maar moeten we hem dan laten verhongeren? En er komen er almaar meer. Vanaf 2016 geldt het vrije verkeer van personen ook voor Roemenen en Bulgaren. BLOCHER: Zowat 30 procent. BLOCHER: Nee. Overigens hadden we die mensen ook zonder het vrije verkeer van personen gekregen. Vanwege de akkoorden met de EU moeten we de voorrang geven aan Europeanen. Maar dat zou nu gauw kunnen wegvallen, en dan trekken we gewoon de beste arbeidskrachten ter wereld aan. © Der Spiegel'Het vrije verkeer van personen mondt uit in een catastrofe.'