Sociaal verantwoord investeren ( Socially Responsible Investing, SRI) heeft ook in ons land wind in de zeilen gekregen. Het is intussen mogelijk om voor honderd procent duurzaam te beleggen, en deze producten zijn ook bij de meeste financiële instellingen verkrijgbaar. Terwijl er in 2006 53 SRI-fondsen waren in België, is dat aantal vandaag al met ongeveer 70 procent toegenomen, stelt de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA).
...

Sociaal verantwoord investeren ( Socially Responsible Investing, SRI) heeft ook in ons land wind in de zeilen gekregen. Het is intussen mogelijk om voor honderd procent duurzaam te beleggen, en deze producten zijn ook bij de meeste financiële instellingen verkrijgbaar. Terwijl er in 2006 53 SRI-fondsen waren in België, is dat aantal vandaag al met ongeveer 70 procent toegenomen, stelt de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA). Die stelde een lijst op van financiële producten die beantwoorden aan de criteria van Ethibel, een onafhankelijk adviesbureau voor ethische beleggingen. 'Ethibel beoordeelt bedrijven waarin geïnvesteerd kan worden onder meer op hun milieubeleid, hun personeelsbeleid, hun verantwoord ondernemen, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en op het vlak van mensenrechten', zegt Herwig Peeters, directeur van Ethibel. 'Veel banken werken met ons voor hun duurzame beleggingsproducten, maar de grootbanken volgen onze criteria niet. Tegenwoordig hebben die daarvoor allemaal een eigen afdeling. Daardoor zijn er accentverschillen met onze selectie. Grootbanken kopen info in of doen een beroep op openbare informatie, maar zoeken minder naar de stem van derden over het bedrijf in kwestie, zoals de visie van ngo's of vakbonden.' Nu duurzaam investeren bij ons succes heeft, worden veel banken volgens Peeters bovendien soepeler in hun criteria. 'Daarom geeft de huidige groei van SRI-fondsen ons een dubbel gevoel', zegt hij. 'Al is het natuurlijk sowieso een goede zaak dat de banken meer aandacht hebben voor ethisch beleggen.' U moet er wel rekening mee houden dat bepaalde SRI-fondsen hogere kosten meebrengen, omdat ze meer re-search vragen. Wat betreft de rentabiliteit van de SRI-fondsen, is er een onderscheid tussen de algemene producten en de themafondsen. Het is niet eenvoudig om statistieken op lange termijn te vinden van alle SRI-fondsen die beschikbaar zijn in België, maar ons zusterblad Moneytalk evalueerde een lijst van dergelijke fondsen die Morningstar publiceerde. Met de volgende conclusies voor de Europese algemene aandelenfondsen: in vijf jaar zijn de fondsen Petercam Equities Europe Ethical en KBC Click Ethiclick 1 (met kapitaalgarantie) de best presterende, met een respectievelijk rendement van 50,9 procent en 35,5 procent. Deze prestaties zijn echter lager dan die van de beste klassieke fondsen. Ze liggen slechts licht hoger dan het gemiddelde van de klassieke categorie-en. Deze fondsen kunnen volgens Moneytalk best de kern van een portefeuille vormen, want ze zijn minder volatiel. Uw selectie van algemene producten kunt u dan aanvullen met een thematisch SRI-fonds, dat bijvoorbeeld belegd is in alternatieve energie of water. Het langetermijnrendement van deze producten is over het algemeen erg bevredigend, maar kan volatiel zijn, zoals bij elk sectorfonds. in samenwerking met MONEYTALKThomas Verbeke