Wat is ergotherapie?
...

Wat is ergotherapie? Een ergotherapeut helpt mensen van alle leeftijden die kampen met een lichamelijke, cognitieve of psychische beperking waardoor ze moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het doel: de levenskwaliteit verhogen, door ervoor te zorgen dat de persoon (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk kan participeren in zijn leefomgeving, op school, op het werk of in de vrije tijd. Wat doet een ergotherapeut? Een ergotherapeut oefent met de cliënt in hoe hij dagelijkse handelingen kan uitvoeren of nieuwe vaardigheden kan aanleren. Soms moet een persoon na een ongeval of beroerte zich opnieuw leren douchen of aankleden, of opnieuw zelfstandig leren te eten. Of hij heeft moeite met schrijven, of met huishoudelijke taken zoals koken of poetsen. Of hij moet zich leren verplaatsen met een rolstoel. Een ergotherapeut kan bij dat alles helpen en ook informatie geven over de aanpassing van de woon- of werkomgeving. Verder kan de ergotherapeut adviseren over de aankoop en het gebruik van hulpmiddelen. Denk aan aangepast bestek en knopenhaken (voor mensen die moeilijk knopen dicht krijgen) tot een computer met oogbesturing voor mensen die geen muis of toetsenbord kunnen bedienen. In dagcentra en woon-zorgcentra voorzien ergotherapeuten in een creatieve en zinvolle tijdsbesteding voor mensen die door ziekte, beperking of ouderdom niet (meer) kunnen deelnemen aan het arbeidsleven. Is ergotherapie ook voor kinderen? Kinderergotherapie richt zich tot kinderen die door een aangeboren stoornis of na een trauma problemen hebben met de motoriek of de sensorische informatieverwerking. Waar werkt een ergotherapeut? Ergotherapeuten werken meestal intramuraal: in ziekenhuizen, revalidatiecentra, onderwijsinstellingen, woon-zorgcentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en sociale werkplaatsen. De laatste jaren nam ook het aantal zelfstandige ergotherapeuten toe. Welke opleiding moet je volgen om het beroep van ergotherapeut te kunnen uitoefenen? De opleiding tot professionele bachelor in de ergotherapie duurt 3 jaar en wordt gegeven aan 8 hogescholen in Vlaanderen (in Hasselt, Geel, Antwerpen, Gent, Brugge, Kortrijk en Brussel). Bijkomend kan nog een tweejarige masteropleiding gevolgd worden (master in de ergotherapeutische wetenschap). Het eerste jaar volg je een schakelprogramma aan de KU Leuven, het tweede jaar het masterprogramma aan de UGent. In het Franstalige landsgedeelte volg je een opleiding tot Bachelier en ergothérapie aan hogescholen in onder andere Luik, Namen, Brussel en Bergen. Wordt ergotherapie terugbetaald? Voor ergotherapeutische verstrekkingen op voorschrift van een arts komt het ziekenfonds soms tegemoet in de kosten. Vraag informatie bij uw ziekenfonds.