Ik heb nooit begrepen waarom de erfbelasting is ingevoerd ('Verlaging erfbelasting is gemorrel ...