Dit najaar staan in het Europees Parlement (EP) belangrijke debatten op de agenda over de klimaatwetten. De groene fractie liet de Heinrich Böll Stiftung een voorstel klaarstomen over hernieuwbare energie. Dat zou ERENE moeten worden, een Europese Gemeenschap voor Hernieuwbare Energie. De Groenen lanceren in dezelfde adem ook een van hun campagnethema's in de aanloop naar de Europese verkiezingen van volgend jaar. Bart Staes (Groen!) wil dat er naast energiebesparing en -efficiëntie veel forser ingezet wordt op de ontwikke...

Dit najaar staan in het Europees Parlement (EP) belangrijke debatten op de agenda over de klimaatwetten. De groene fractie liet de Heinrich Böll Stiftung een voorstel klaarstomen over hernieuwbare energie. Dat zou ERENE moeten worden, een Europese Gemeenschap voor Hernieuwbare Energie. De Groenen lanceren in dezelfde adem ook een van hun campagnethema's in de aanloop naar de Europese verkiezingen van volgend jaar. Bart Staes (Groen!) wil dat er naast energiebesparing en -efficiëntie veel forser ingezet wordt op de ontwikkeling van hernieuwbare energie. 'Dat vermindert de import- en de prijsafhankelijkheid voor de Europese landen', zegt hij. Staes ziet los van de strijd tegen de klimaatverandering nog voordelen: 'Het draagt bij tot de competitiviteit van de EU door de sector van de technologische innovatie te ondersteunen.' Het enige Groen!-Europarlementslid denkt daarbij vooral aan België. 'Wij zijn een van die landen die met wind-, water- en zonne-energie niet in onze eigen behoeften kunnen voorzien, maar onze Belgische bedrijven kunnen wel een belangrijke rol spelen door hun knowhow.' ERENE moet een structuur worden zoals de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en Euratom dat waren sinds de jaren 1950. De EU heeft beslist om tegen 2020 20 procent van de energieconsumptie uit hernieuwbare bronnen te halen, maar volgens Staes worden de voordelen van een gemeenschappelijke actie nu veel te weinig benut.'ERENE zou een symbolische overstap kunnen zijn waarmee we het tijdperk van de fossiele en de nucleaire energie voorgoed achter ons laten', zegt hij. Toch wringt daar nu net het schoentje. Oost-Europese landen zoals Polen zetten nog volop in op fossiele brandstoffen of kerncentrales. Van hen wordt niet verwacht dat ze zich de komende jaren zullen inschrijven in een overkoepelende organisatie als ERENE. Vandaar dat de Heinrich Böll Stiftung en de Europese Groenen een systeem van versterkte samenwerking voorstellen, waarbij de landen die dat willen, kunnen intekenen, maar er niet gewacht hoeft te worden tot iedereen op dezelfde lijn zit om van start te gaan. Staes geeft toe dat ook tegen deze politieke formule bezwaren zullen rijzen, maar noemt zowel het momentum als het thema een ideale gelegenheid om het idee van een versterkte samenwerking nieuw leven in te blazen. 'Over de noodzaak van hernieuwbare energie zitten de meeste fracties op dezelfde lijn. Sinds het klimaatprobleem een hot item is geworden, zijn er daartegen inhoudelijk weinig bezwaren. De rel met Rusland en de hoge olieprijzen heeft bovendien iedereen doen beseffen dat we geen tien jaar meer moeten wachten.' Hannes Cattebeke