'We hebben in de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het gevangeniswezen', zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). 'Er zijn drie nieuwe gevangenissen bijgekomen. In Gent gaat een forensisch psychiatrisch centrum open. De overbevolking is met vijf procent gedaald en meer gedetineerden kunnen een opleiding volgen of werken. Dat doet de kans op terugval na d...

'We hebben in de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het gevangeniswezen', zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). 'Er zijn drie nieuwe gevangenissen bijgekomen. In Gent gaat een forensisch psychiatrisch centrum open. De overbevolking is met vijf procent gedaald en meer gedetineerden kunnen een opleiding volgen of werken. Dat doet de kans op terugval na de straf dalen. Tegelijk verbetert de werksituatie voor de cipiers.' Annemie Turtelboom: We proberen de cipiers zo goed mogelijk bij te staan. Ze kunnen terecht bij een psycho- sociale dienst en er staan zorgteams klaar. Turtelboom: De druk op de cipiers is enorm hoog door de overbevolking. Maar we gaan vooruit. Landen zoals Zweden en Nieuw-Zeeland tonen dat verschillende detentieregimes - van open tot hoog beveiligd - goede resultaten opleveren. Wij zijn die weg eveneens ingeslagen, binnen de gevangenissen én daarbuiten, met elektronisch toezicht en werkstraffen. Meer strafdifferentiatie verhoogt de veiligheid voor de burgers en verbetert de werkomstandigheden van de cipiers. Turtelboom: Met Selor bekijken we op dit ogenblik hoe de aanwerving beter kan. Nu gebeurt de eerste selectie met een computertest, maar die kan niet testen hoe je met mensen omgaat. Voor de opleiding moeten we op termijn naar een opleidingsschool met een intensief programma, dat aandacht heeft voor alle detentieaspecten en dus ook de psychosociale problemen van de gedetineerden. Turtelboom: In de nieuwe gevangenis van Beveren is een vleugel voorzien met een heel streng regime en een vleugel die meer bewegingsvrijheid binnen de gevangenis biedt. Dat vergt een andere manier van omgaan met gedetineerden. Ook op de nieuwe gevangenissite van Haren komt er een openregimehuis voor vrouwelijke gevangenen. We straffen dus kordaat en op maat, maar we verleggen ook de aandacht van passieve naar dynamische veiligheid.