Tijdens de Koude Oorlog was het routine: de NAVO-lidstaten organiseerden een gezamenlijke militaire oefening op zee en Sovjet-Russische schepen doken in de buurt op om te observeren. Na de val van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verdwenen de Russische oorlogsschepen uit de NAVO-regio. Van het zuidelijk deel van de Baltische Zee over de Noordzee en het Kanaal en tot de Middellandse Zee: decennialang geen Russische marine meer te bespeuren.
...