Wat zou Karl Marx - de Duitse vader van de arbeidersbeweging, die zijn denken bundelde in Das Kapital (1867) - vinden van onze samenleving? Met die vraag in het achte...

Wat zou Karl Marx - de Duitse vader van de arbeidersbeweging, die zijn denken bundelde in Das Kapital (1867) - vinden van onze samenleving? Met die vraag in het achterhoofd schreef theatermaker en filosoof Stefaan Van Brabandt een monoloog in Marx' naam. De solo is het tweede deel van de reeks Filosofen-Monologen,waarin hij briljante denkers portretteert die de ontwikkeling van de mensheid mee hebben vormgegeven. Zijn geheime wapens om van die portretten geen oersaai theater te maken? Humor, maar ook topacteurs die voeling hebben met het gedachtegoed van 'hun' filosoof. In 2015 beet Bruno Vanden Broecke de spits af als een ontwapenende Socrates. In Marx neemt Johan Heldenbergh de honneurs waar. Heldenbergh heeft een groot hart voor de kleine man. En óf dat hart zal spreken.