Dezer dagen ontdekken zeven jongeren dat wiskunde even dansbaar is als rapmuziek. Ze doen die ontdekking met Kendrick Lamars lekkere Humble in het achterhoofd en chor...

Dezer dagen ontdekken zeven jongeren dat wiskunde even dansbaar is als rapmuziek. Ze doen die ontdekking met Kendrick Lamars lekkere Humble in het achterhoofd en choreograaf Radouan Mriziga in de regiestoel. De uit Marokko afkomstige Mriziga is verslingerend aan rap en wiskunde. Als twintiger verhuisde hij naar België en hij studeerde aan Anne Teresa De Keersmaekers school P.A.R.T.S. Sindsdien woont hij in Brussel en vertaalt hij de liefde voor muziek, dans en geometrie naar creaties als 7, 33 en 3600. De titels verwijzen naar het aantal seconden waaruit een beweging of een stuk bestaat. 8.2 refereert aan de acht tellen die elke beweging duurt. Mriziga laat zijn dansers tellen en daardoor aanstekelijk dansen. ' Wicked or weakness, you gotta see this, waaaay', zou ome Lamar zingen.