Coup de théâtre op de nieuwjaarsreceptie van de Gentse N-VA: niet Elke Sleurs maar Eur...

Coup de théâtre op de nieuwjaarsreceptie van de Gentse N-VA: niet Elke Sleurs maar Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt wordt lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een conflict met Siegfried Bracke dreef de gewezen staatssecretaris naar de uitgang. Sleurs wilde niet dat Bracke de kieslijst zou duwen. De Gentse politica wordt ondertussen genoemd als opvolgster van Oost-Vlaams provinciegouverneur Jan Briers.